Зелен грах изисквания към отглеждането

Зеленият грах е много разпространена култура в цяла Европа.

При отглеждането му трябва да се спазват някои основни правила, които следва да се адаптират към местните условия и опита на производителите. Един от важните моменти при отглеждането на граха е правилният сеитбооборот. За да се избегнат поражения причинени от болести, които се разпространяват по почвен път, в продължение на 3 – 4 години грахът не трябва да се сади след грах.

Подготовката на почвата трябва да е дълбока оран през есента. Добре подготвеното почвено легло е необходимо за доброто покълване.

Друг ключов фактор е влагозапасеността на почвата по време на сеитбата.

Дълбочината на сеитбата зависи от почвения тип: 5-6 см за тежки и уплътнени почви, 7-8 см на песъчливи почви.

Междуредовите разстояния са 12 – 15 см. Оптималната гъстота варира според местните климатични условия и периода на вегетация на конкретния сорт. Препоръчителната гъстота обикновено е около 130 000 семена на декар при ранните сортове, 120 000 семена на декар при средно ранните сортове и 110 000 – 120 000 семена на декар при късните сортове.

Грахът покълва при температура на почвата 2-3 градуса, но най – добре е сеитбата да започне при температура на почвата около 7 градуса. Планирането на сеитбата трябва да бъде изчислявано в топлинни единици. Разликата между датите на сеитба трябва да бъде 30 – 40 топлинни единици. Полетата с грах трябва да бъдат прибирани за 2-3 дни. Консервните фабрики се нуждаят от 6-7 различни дати на сеитба.

Грахът се нуждае от много по – малки дози на азотно торене в сравнение с другите зеленчуци. За добри добиви е добре да се подхрани с 6-8 кг азот, 7-8 кг фосфор и 8-9 кг калий.

Оптималните рН стойности за развитието на граха са 6.0 – 7.0.

Грахът е много чувствителен към поливането. Поливките трябва да бъдат съобразени така, че да осигуряват оптимална влага по време на вегетацията и особено по време на цъфтежа и формирането на чушките.

Растителната защита е много важна част от технологията. За успешното отглеждане на културата е необходимо полетата да са чисти от плевели. Те не само снижават добивите, но комбинацията от грах и плевели силно затруднява преработвателите.