Декларация за поверителност

 
Декларация за поверителност на сайта Semenata.com
 
Ние от сайта Semenata.com уважавамe личния живот на потребителите, посещаващи нашия уеб сайт. Тази Декларация за поверителност дава описание на вида и качеството на информацията, която ние събираме, както и начините, по които можем да използваме тази информация. В това обръщение ние ще Ви предоставим и инструкции за това какво следва да направите, в случай, че не искате да споделяте лични данни с нас. Semenata.com си запазва правото да актуализира тази Декларация за поверителност, като задължително вписва датата на последна актуализация.
 
Ние оценяваме, че посещавате нашия сайт и приветстваме интереса Ви към него. Ние се отнасяме сериозно към защитата на Вашата поверителна информация при обработката на личните Ви данни. Ние използваме тези данни съгласно действащото законодателство, отнасящо се до поверителността на личните данни.
 
Събиране и обработка на лични данни
Когато посещавате сайта Semenata.com нашите сървъри автоматично записват и анализират технически данни. Те включват Вашия IP адрес, който Ви е бил предоставен от Вашия интернет доставчик, информация за Интернет браузъра, който ползвате, Интернет сайта, който Ви е довел при нас, а също и датата и часа на всяко посещение. Тези данни са анонимни и не могат да бъдат свързани с конкретна личност. Ние използваме тези данни за да анализираме кои секции от сайта ни  представляват най-голям интерес за Вас с цел да подобрим съдържанието и да направим Semenata.com по-интересен и удобен за ползване от потребителя.
Естествено, Вие можете да ползвате Semenata.com без да ни предоставяте каквито и да било лични данни. Ние използваме данните единствено в случаите, когато това е абсолютно необходимо и единствено когато същите са били предоставени от Вас доброволно.
 
Използване на лични данни и пренос на данни до трети лица
Ние използваме Вашите лични данни единствено за целите, посочени в настоящата декларация. 
Информацията която събираме, за да разберем Вашите потребности и интереси ни помага да направим Вашето посещение последователно и персонализирано. Например, ние може да използваме Вашата информация, за да Ви:
помогнем при попълване на поръчка;
информираме отностно продукти или услуги;
да предоставим услуги и поддръжка;
известим за нови услуги или други ползи;
предоставим персонализирани промоционални оферти;
изберем съдържание което да Ви бъде показано;
Ние можем да събираме, обработваме и използваме лични данни обаче и в случаите, когато това е необходимо за защитата на обществени интереси и сме били надлежно призовани от съответните органи да предоставим тези данни. Ние не предоставяме Вашите лични данни на трети лица без изричното Ви съгласие и преди всичко ние не продаваме тези данни и не ги предоставяме на разположение под каквато и да било форма.
 
Информация, изменение и изтриване на лични данни
Вие можете по всяко време да направите запитване в писмена форма относно това кои от Вашите лични данни съхраняваме. В отговор на такова запитване ние ще Ви изпратим необходимата информация. Вие можете да се свържете с нас, за да извършим корекция, отнасяща се до Вашите лични данни.
 
Cookies
В някои секции на Semenata.com, ние ползваме т. нар. cookies, с цел да съблюдаваме предпочитанията на нашите посетители, за да можем да внасяме съответните корекции в нашия Интернет сайт. Cookies не са вируси. Те не представляват каквато и да било заплаха за Вас или за Вашия компютър. Cookies представляват идентификатори, които ние прехвърляме на хард диска на Вашия компютър, което помага на нашите сървъри да разпознаят Вашия компютър, когато ни посетите отново, с цел улесняване на навигацията и за да можете да се наслаждавате максимално на посещението си. В менюто Помощ на лентата с инструменти на повечето браузъри е посочен начинът, по който Вашият приема или отхвърля новите cookies или начинът, по който той Ви съобщава кога получавате нова cookie.
 
Сигурност на данните
Ние използваме множество технически и организационни средства, за да защитим Вашите данни от злоупотреба, повреждане, загуба или неразрешен достъп.
 
Промени в Декларацията за поверителност
Моля, обърнете внимание, че настоящата Декларация за поверителност може да се променя периодично. Ние няма да ограничим правата Ви според тази Декларация без Вашето изрично съгласие и очакваме повечето от тези промени да са незначителни. Въпреки това на тази страница ще публикуваме всички промени в Декларацията за поверителност. Ако те са значителни, ще използваме още по-явен начин на известяване, (включително уведомяване по електронна поща). Версията на тази Декларация за поверителност е означена посредством датата на влизането й в сила или последна актуализация. Поддържаме и архив с нейните предишни версии за Ваша справка.
 
Обратна връзка
Ако имате някакви въпроси или предложения относно  декларацията за поверителност на сайта Semenata.com, моля свържете се с нас на посочените  телефон или e-mail в секция Контакти. Ние ще Ви отговорим в работен ден от 9 до 17 часа, чрез e-mail или телефон.
 
Всякакви коментари, въпроси, мнения, идеи, предложения или други, касаещи Интернет страницата Semenata.com, нейната функционалност или подобрения, ще останат собственост на Компанията, която го притежава и управлява.
Последно обновяване : 07.12.2015г.