Зелен фасул изисквания към ОТГЛЕЖДАНЕТО

Изисквания към почвата

Зеленият фасул се отглежда успешно на богати почви, като основният предшественик са житни култури.

Не е препоръчително отглеждането на зелен фасул след захарно цвекло и слънчоглед, тъй като те силно изтощават почвата.

Фасулът може да бъде засаждан на едно и също място максимум в две поредни години.

Добрата обработка на почвата и прецизната сеитба са основни моменти за постигане на високи резултати!

Сеитба

Сеитбата трябва да бъде извършена на дълбочина 5 см. Междуредовото разстояние най – често е 45 см, а разстоянието вътре в реда е 8 – 9 см. Гъстотата при кръглите сортове е 30 000 растения на декар, а при плоските – 25 000 растения на декар.

Сеитбата започва при температура на почвата 15ºС.

Торене

За постигане на добри добиви, при средни почвени показатели се препоръчва внасянето на: 3 – 5 кг/дка азот, 4 – 6 кг/дка фосфор, 9 – 10 кг/дка калий.

Количеството торове зависят от предварително направени почвени анализи и препоръки от лаборатория.

Напояване

Напояването е определящ фактор за получаването на високи добиви. Критични са периодите преди сеитбата и по време на цъфтежа. При сух климат се препоръчва поливане по време на цялата вегетация: по – често, с малки поливни дози.

Осигуряването на въздушна влага е особено важно за фасула.

Прибиране на реколтата

Зеления фасул е в оптимално за прибиране състояние в продължение на 2 – 3 дни. Определящи за точния момент на прибиране са изискванията на преработвателите.

При добра грижа за културата добивът достига 1500 кг/дка.