Изисквания към отглеждането на сладка царевица

Производството на сладка царевица нараства бързо в Източна Европа и културата става все по предпочитана от производителите. Поради голямото разнообразие на климатични условия, по-долу Ви предлагаме общите изисквания за успешното отглеждане на сладка царевица, но те трябва да бъдат

адаптирани към реалните условия.

Климатични условия:

Сладката царевица може да бъде отглеждана при различни климатични условия, но изисква високи температури по време на вегетацията. Растението започва да се развива, когато температурите станат по-високи от 10-12°С за нормално сладките царевици, докато суперсладките хибриди се нуждаят

от почвени температури около 15°С. Препоръчително е сеитбата на сладката царевица да стане почвата се затопли постоянно и няма опасност от слани. Нормално това е втората половина на април за сладките хибриди и края на април/началото на май за суперсладките. По-ранно засаждане може да бъде извършено само под полиетилен и впоследствие царевицата да бъде разсадена чрез разсад. Последните дати за сеитба се определят в зависимост от това, кога падат първите есенни слани във Вашия регион. Растенията трябва да са формирали добива преди датата на първата есенна слана.

Торене

Торенето зависи от почвения тип. За да се постигне оптимален добив сладката царевица се нуждае от 10 кг азот, 4,5 кг фосфор, и 12 кг калии на декар. Азотното торене трябва да бъде разпределено по следния начин: 1/3 да се внесе предсеитбено, а другите 2/3 по време на вегетацията. Препоръчително е програмата за торене да се разработи след анализ на запасеността на почвата.

Схема на разсаждане

Препоръчителната схема на разсаждане е 70-75 см междуредово разстояние с гъстота около 6000 до 6500 растения на декар за ранните сортове и 5500-6000 растения на декар за средно ранните и късните такива. Дълбочината на засаждане трябва да бъде 4-5 см за нормално сладките и 3-4 см за

суперсладките сортове.

ВАЖНО!

При отглеждане на сладка царевица е необходима пространствена изолация около 200 метра за нормално сладките царевици и 300-400 метра за суперсладките хибриди, или разминаване периода на цъфтеж с 10 до 15 дни.

Напояване

Сладката царевица е култура с високи изисквания към напояването (350 мм) и изисква регулярно поливане през целия период на вегетация. В нашия регион сладка царевица не може да бъде отглеждана без напояване.

В зависимост от условията, нужда от напояване може да има от сеитбата до събирането на кочаните. Липсата на напояване може да доведе до редица проблеми - от лоша кълняемост до затруднено опрашване.

Прибиране на реколтата

Прибирането на реколтата трябва да стане, когато зърната са в млечна зрялост. През този период свилата на кочаните започва да става кафява и суха. 50% от кочаните са готови за прибиране 20-22 дена след изметляването. Кочаните се намират в оптимално за реколтиране състояние 3-4 дни