Вашите GDPR Инструменти

Право на коригиране на данните

За да обновите данните на вашия профил, моля използвайте връзките по-долу.

Право на преносимост на данни

Можете да свалите данните за вашия профил в CSV формат, използвайки връзките по-долу:

Право на достъп до лични данни

Можете да заявите доклад за вашите лични данни, които съхраняваме, използвайки линка по-долу.

Заявка за доклад на вашите лични данни

Право да бъда забравен

Можете да заявите заличаване на вашите лични данни, които съхраняваме, използвайки връзката по-долу.
Важно! Имайте впредвид, че този процес е равносилен на изтриване на вашия профил, след което няма да имате достъп до вашия профил повече.

Заявка за изтриване на лични данни