Препарати за растителна защита

Полезна информация за пестицидите

Препарати за растителна защита (пестициди) предпазват реколтата и растенията от вредители като плевели, гъби, или насекоми. В тази категория ще намерите препарати на едни от най-големите мултинационални компани - BASF, Syngenta, Bayer, Dupont и други. Разгледайте богатия каталог от различни видове препарати според вашите специфични нужди. Пестицидите използвани в земеделието се делят на различни подвидове според предназначението си :

 

 

Повечето от посочените пестициди се разлагат за сравнително кратък срок - от няколко дни , или седмици до няколко месеца - поради което не замърсяват продължително околната среда. Такива са например хербицидът Аденго, някои от амидните  хербициди се разлагат за няколко седмици, а феноксиалканоатите и карбамидни препарати за няколко месеца. Стабилните инцектициди като ДДТ и други от диеновия синтез се разлагат за десетки години, поради което представляват трайна опасност за околната среда. Поради това те вече отдавна са забранени в много страни, вкл. и у нас. Други от прилаганите и сега пестициди, макар и относително по-бързо разлагащи се, могат ga предизвикат екологични проблеми, особено при неправилното им използване, поради тяхното остатъчно токсично действие в почвата, koemo продължава с месеци, а В някои случаи и до една година, и повече. Типичен пример в това отношение са хербицидите симазин и атразин, които имат много добри хербициди свойства, слабо отровни са и се използват широко в земеделието. Но поради тяхната по-голяма стабилност, те освобождават почвата от токсичния си ефект след 6 до 12 месеца, а в някои случаи и по-късно и от остатъчните им количества в почвата могат да пострадат чувствителните към тях житни култури.

За да се избегнат нежеланите последици от употребата на хербициди, могат да се посочат както предпазни мерки, така и мероприятия за ускоряване на разлагането и детоксикацията на препаратите. предпазните мерки могат да се характеризират със старата аксиома "малкото внимание преди  използването на пестицидите е много по-важно и лесно изпълнимо, в сравнение с големите грижи след тяхното неправилно приложение". Към тези мерки могат да се отнесат : правилният избор на пестицида в конкретния случай; използването на подходяща доза от избрания препарат в зависимост от културата, почвените, климатичните и агротехническите условия, използуването на растителни протектанти - антидоти / например ерадикан/, въвеждането на подходящо сеитбообращение и други. Повече за пестицидите и тяхното приложение четете в нашия блог тук - Пестициди – Какво Представляват и Как се Прилагат.

Подкатегории

Мелоди Компакт 49 ВГ

Мелоди Компакт 49 ВГ

Фунгицид МЕЛОДИ КОМПАКТ 4...

46.20лв

Мерлин Флекс

Мерлин Флекс

Хербицид МЕРЛИН ФЛЕКС 480...

223.00лв

Мерпан (Merpan)

Мерпан (Merpan)

Фунгицид МЕРПАН 80 ВДГ ...

0.00лв

Метсурам (Metsuram)

Метсурам (Metsuram)

Хербицид МЕТСУРАМ 200 ВГ ...

0.00лв

Изчерпан

Мирадор Форте

Мирадор Форте

Фунгицид МИРАДОР ФОРТЕ ...

0.00лв

Мираж (Mirage)

Мираж (Mirage)

Фунгицид МИРАЖ 45 ЕК (Mir...

0.00лв

Изчерпан

Мистрал (Mistral)

Мистрал (Mistral)

Хербицид МИСТРАЛ ОПТИ 240...

308.40лв

Моспилан 20 СГ

Моспилан 20 СГ

Инсектицид МОСПИЛАН 20 ...

0.00лв

Моспилан 20 СП

Моспилан 20 СП

Инсектицид МОСПИЛАН 20 ...

0.00лв

Мустанг (Mustang)

Мустанг (Mustang)

Хербицид МУСТАНГ 306,25 С...

208.00лв

Наса (Nasa)

Наса (Nasa)

Хербицид НАСА 360 СЛ (Nas...

12.00лв

Нексид (Nexidе)

Нексид (Nexidе)

Инсектицид НЕКСИД 015 К...

0.00лв

Нисоран (Nisoran)

Нисоран (Nisoran)

Инсектицид НИСОРАН 5 EK (...

83.10лв

Нишин (Nishin)

Нишин (Nishin)

Хербицид НИШИН 4 ОД (Nish...

213.90лв

Нуреле (Nurelle)

Нуреле (Nurelle)

Инсектицид НУРЕЛЕ Д (Nu...

0.00лв