Препарати за растителна защита

Полезна информация за пестицидите

Препарати за растителна защита (пестициди) предпазват реколтата и растенията от вредители като плевели, гъби, или насекоми. В тази категория ще намерите препарати на едни от най-големите мултинационални компани - BASF, Syngenta, Bayer, Dupont и други. Разгледайте богатия каталог от различни видове препарати според вашите специфични нужди. Пестицидите използвани в земеделието се делят на различни подвидове според предназначението си :

 

 

Повечето от посочените пестициди се разлагат за сравнително кратък срок - от няколко дни , или седмици до няколко месеца - поради което не замърсяват продължително околната среда. Такива са например хербицидът Аденго, някои от амидните  хербициди се разлагат за няколко седмици, а феноксиалканоатите и карбамидни препарати за няколко месеца. Стабилните инцектициди като ДДТ и други от диеновия синтез се разлагат за десетки години, поради което представляват трайна опасност за околната среда. Поради това те вече отдавна са забранени в много страни, вкл. и у нас. Други от прилаганите и сега пестициди, макар и относително по-бързо разлагащи се, могат ga предизвикат екологични проблеми, особено при неправилното им използване, поради тяхното остатъчно токсично действие в почвата, koemo продължава с месеци, а В някои случаи и до една година, и повече. Типичен пример в това отношение са хербицидите симазин и атразин, които имат много добри хербициди свойства, слабо отровни са и се използват широко в земеделието. Но поради тяхната по-голяма стабилност, те освобождават почвата от токсичния си ефект след 6 до 12 месеца, а в някои случаи и по-късно и от остатъчните им количества в почвата могат да пострадат чувствителните към тях житни култури.

За да се избегнат нежеланите последици от употребата на хербициди, могат да се посочат както предпазни мерки, така и мероприятия за ускоряване на разлагането и детоксикацията на препаратите. предпазните мерки могат да се характеризират със старата аксиома "малкото внимание преди  използването на пестицидите е много по-важно и лесно изпълнимо, в сравнение с големите грижи след тяхното неправилно приложение". Към тези мерки могат да се отнесат : правилният избор на пестицида в конкретния случай; използването на подходяща доза от избрания препарат в зависимост от културата, почвените, климатичните и агротехническите условия, използуването на растителни протектанти - антидоти / например ерадикан/, въвеждането на подходящо сеитбообращение и други. Повече за пестицидите и тяхното приложение четете в нашия блог тук - Пестициди – Какво Представляват и Как се Прилагат.

Подкатегории

Купросейт (Cuproseyt)

Купросейт (Cuproseyt)

Фунгицид КУПРОСЕЙТ ГОЛД М...

17.80лв

Купроцин (Cuprotsin)

Купроцин (Cuprotsin)

Фунгицид КУПРОЦИН СУПЕР М...

16.00лв

Ламбада (Lambada)

Ламбада (Lambada)

Инсектицид ЛАМБАДА 5 ЕК (...

0.00лв

Изчерпан

Ламдекс (Lamdex)

Ламдекс (Lamdex)

Инсектицид ЛАМДЕКС 50 К...

0.00лв

Ланат (Lannate)

Ланат (Lannate)

Инсектицид ЛАНАТ 25 ВП (L...

0.00лв

Изчерпан

Ларен (Laren)

Ларен (Laren)

Хербицид ЛАРЕН 20 СГ (L...

0.00лв

Лаудис (Laudis)

Лаудис (Laudis)

Хербицид ЛАУДИС ОД (Laudi...

69.20лв

Линтур (Lintur)

Линтур (Lintur)

Хербицид ЛИНТУР 70 ВГ (Li...

116.80лв

Линурекс 45 СК

Линурекс 45 СК

Хербицид ЛИНУРЕКС 45 СК...

0.00лв

Линурекс 50 СК

Линурекс 50 СК

Хербицид ЛИНУРЕКС 50 СК...

0.00лв

Линурон (Linuron)

Линурон (Linuron)

Хербицид ЛИНУРОН 45 СК (L...

0.00лв

Изчерпан

Лумакс (Lumax)

Лумакс (Lumax)

Хербицид ЛУМАКС 538 СК (L...

0.00лв

Изчерпан

Луна Експирианс

Луна Експирианс

Фунгицид ЛУНА ЕКСПИРИАНС ...

135.00лв

Маврик (Mavrik)

Маврик (Mavrik)

Инсектицид МАВРИК 2 Ф (...

0.00лв

Манкозеб (Mancozeb)

Манкозеб (Mancozeb)

Фунгицид МАНКОЗЕБ 80 ВП (...

14.00лв