Препарати за растителна защита

Полезна информация за пестицидите

Препарати за растителна защита (пестициди) предпазват реколтата и растенията от вредители като плевели, гъби, или насекоми. В тази категория ще намерите препарати на едни от най-големите мултинационални компани - BASF, Syngenta, Bayer, Dupont и други. Разгледайте богатия каталог от различни видове препарати според вашите специфични нужди. Пестицидите използвани в земеделието се делят на различни подвидове според предназначението си :

 

 

Повечето от посочените пестициди се разлагат за сравнително кратък срок - от няколко дни , или седмици до няколко месеца - поради което не замърсяват продължително околната среда. Такива са например хербицидът Аденго, някои от амидните  хербициди се разлагат за няколко седмици, а феноксиалканоатите и карбамидни препарати за няколко месеца. Стабилните инцектициди като ДДТ и други от диеновия синтез се разлагат за десетки години, поради което представляват трайна опасност за околната среда. Поради това те вече отдавна са забранени в много страни, вкл. и у нас. Други от прилаганите и сега пестициди, макар и относително по-бързо разлагащи се, могат ga предизвикат екологични проблеми, особено при неправилното им използване, поради тяхното остатъчно токсично действие в почвата, koemo продължава с месеци, а В някои случаи и до една година, и повече. Типичен пример в това отношение са хербицидите симазин и атразин, които имат много добри хербициди свойства, слабо отровни са и се използват широко в земеделието. Но поради тяхната по-голяма стабилност, те освобождават почвата от токсичния си ефект след 6 до 12 месеца, а в някои случаи и по-късно и от остатъчните им количества в почвата могат да пострадат чувствителните към тях житни култури.

За да се избегнат нежеланите последици от употребата на хербициди, могат да се посочат както предпазни мерки, така и мероприятия за ускоряване на разлагането и детоксикацията на препаратите. предпазните мерки могат да се характеризират със старата аксиома "малкото внимание преди  използването на пестицидите е много по-важно и лесно изпълнимо, в сравнение с големите грижи след тяхното неправилно приложение". Към тези мерки могат да се отнесат : правилният избор на пестицида в конкретния случай; използването на подходяща доза от избрания препарат в зависимост от културата, почвените, климатичните и агротехническите условия, използуването на растителни протектанти - антидоти / например ерадикан/, въвеждането на подходящо сеитбообращение и други. Повече за пестицидите и тяхното приложение четете в нашия блог тук - Пестициди – Какво Представляват и Как се Прилагат.

Подкатегории

Каспър (Casper)

Каспър (Casper)

Хербицид КАСПЪР 55 ВГ (Ca...

120.80лв

Келвин Топ

Келвин Топ

Хербицид КЕЛВИН ТОП 4 СК ...

340.00лв

Кинто Плюс

Кинто Плюс

Обеззаразители КИНТО ПЛЮС...

345.60лв

Клеранда+Деш

Клеранда+Деш

Хербицид КЛЕРАНДА СК (Cle...

6,450.00лв

Колис (Collis)

Колис (Collis)

Фунгицид КОЛИС (Collis) B...

124.20лв

Комугин (Komugin)

Комугин (Komugin)

Фунгицид КОМУГИН 5 ЕВ (Ko...

154.90лв

Конфидор Енерджи

Конфидор Енерджи

Инсектицид КОНФИДОР ЕНЕРД...

107.80лв

Кораген (Coragen)

Кораген (Coragen)

Инсектицид КОРАГЕН 20 С...

0.00лв

Корида (Corrida)

Корида (Corrida)

Хербицид КОРИДА 75 ВДГ (C...

20.70лв

Корсейт (Curzate)

Корсейт (Curzate)

Фунгицид КОРСЕЙТ Р ВП (...

0.00лв

Косайд (Kocide)

Косайд (Kocide)

Фунгицид КОСАЙД 2000 ВП...

0.00лв

Кохинор (Kohinor)

Кохинор (Kohinor)

Инсектицид КОХИНОР 200 ...

0.00лв

Кредо (Credo)

Кредо (Credo)

Фунгицид КРЕДО 600 СК (...

0.00лв

Куадрис (Quadris)

Куадрис (Quadris)

Фунгицид КУАДРИС 25 СК (Q...

178.70лв

Кумулус (Cumulus)

Кумулус (Cumulus)

Фунгицид КУМУЛУС ДФ (Cumu...

124.30лв