Препарати за растителна защита

Полезна информация за пестицидите

Препарати за растителна защита (пестициди) предпазват реколтата и растенията от вредители като плевели, гъби, или насекоми. В тази категория ще намерите препарати на едни от най-големите мултинационални компани - BASF, Syngenta, Bayer, Dupont и други. Разгледайте богатия каталог от различни видове препарати според вашите специфични нужди. Пестицидите използвани в земеделието се делят на различни подвидове според предназначението си :

 

 

Повечето от посочените пестициди се разлагат за сравнително кратък срок - от няколко дни , или седмици до няколко месеца - поради което не замърсяват продължително околната среда. Такива са например хербицидът Аденго, някои от амидните  хербициди се разлагат за няколко седмици, а феноксиалканоатите и карбамидни препарати за няколко месеца. Стабилните инцектициди като ДДТ и други от диеновия синтез се разлагат за десетки години, поради което представляват трайна опасност за околната среда. Поради това те вече отдавна са забранени в много страни, вкл. и у нас. Други от прилаганите и сега пестициди, макар и относително по-бързо разлагащи се, могат ga предизвикат екологични проблеми, особено при неправилното им използване, поради тяхното остатъчно токсично действие в почвата, koemo продължава с месеци, а В някои случаи и до една година, и повече. Типичен пример в това отношение са хербицидите симазин и атразин, които имат много добри хербициди свойства, слабо отровни са и се използват широко в земеделието. Но поради тяхната по-голяма стабилност, те освобождават почвата от токсичния си ефект след 6 до 12 месеца, а в някои случаи и по-късно и от остатъчните им количества в почвата могат да пострадат чувствителните към тях житни култури.

За да се избегнат нежеланите последици от употребата на хербициди, могат да се посочат както предпазни мерки, така и мероприятия за ускоряване на разлагането и детоксикацията на препаратите. предпазните мерки могат да се характеризират със старата аксиома "малкото внимание преди  използването на пестицидите е много по-важно и лесно изпълнимо, в сравнение с големите грижи след тяхното неправилно приложение". Към тези мерки могат да се отнесат : правилният избор на пестицида в конкретния случай; използването на подходяща доза от избрания препарат в зависимост от културата, почвените, климатичните и агротехническите условия, използуването на растителни протектанти - антидоти / например ерадикан/, въвеждането на подходящо сеитбообращение и други. Повече за пестицидите и тяхното приложение четете в нашия блог тук - Пестициди – Какво Представляват и Как се Прилагат.

Подкатегории

Зантара(Zantara)

Зантара(Zantara)

Фунгицид ЗАНТАРА (Zantara...

72.10лв

Зенкор (Sencor)

Зенкор (Sencor)

Хербицид ЗЕНКОР 600 СК(Se...

95.00лв

Игъл (Eagle)

Игъл (Eagle)

Хербицид ИГЪЛ 75 ВГ (Ea...

0.00лв

Икуейшън Про

Икуейшън Про

Фунгицид ИКУЕЙШЪН ПРО (...

0.00лв

Имаспро (Imaspro)

Имаспро (Imaspro)

Хербицид ИМАСПРО 7,5 ЕВ (...

173.00лв

Инфинито (Infinito)

Инфинито (Infinito)

Фунгицид ИНФИНИТО СК (Inf...

53.00лв

Кабрио(Cabrio Top)

Кабрио(Cabrio Top)

Фунгицид КАБРИО ТОП (Cabr...

66.90лв

Калипсо(Calypso)

Калипсо(Calypso)

Инсектицид КАЛИПСО 480 СК...

324.90лв

Камбио (Cambio)

Камбио (Cambio)

Хербицид КАМБИО СЛ (Cambi...

201.50лв

Камикс (Camix)

Камикс (Camix)

Хербицид КАМИКС 560 СЕ (C...

150.50лв

Кантус (Cantus)

Кантус (Cantus)

Фунгицид КАНТУС (Cantus) ...

242.10лв

Капало(Capalo)

Капало(Capalo)

Фунгицид КАПАЛО (Capalo) ...

340.20лв

Карамба (Caramba)

Карамба (Caramba)

Фунгицид КАРАМБА 60 ЕК (C...

300.70лв

Карате Зеон(Karate)

Карате Зеон(Karate)

Инсектицид КАРАТЕ ЗЕОН ...

0.00лв

Карикс (Caryx)

Карикс (Caryx)

Фунгицид КАРИКС 240 СЛ (C...

331.80лв