Препарати за растителна защита

Полезна информация за пестицидите

Препарати за растителна защита (пестициди) предпазват реколтата и растенията от вредители като плевели, гъби, или насекоми. В тази категория ще намерите препарати на едни от най-големите мултинационални компани - BASF, Syngenta, Bayer, Dupont и други. Разгледайте богатия каталог от различни видове препарати според вашите специфични нужди. Пестицидите използвани в земеделието се делят на различни подвидове според предназначението си :

 

 

Повечето от посочените пестициди се разлагат за сравнително кратък срок - от няколко дни , или седмици до няколко месеца - поради което не замърсяват продължително околната среда. Такива са например хербицидът Аденго, някои от амидните  хербициди се разлагат за няколко седмици, а феноксиалканоатите и карбамидни препарати за няколко месеца. Стабилните инцектициди като ДДТ и други от диеновия синтез се разлагат за десетки години, поради което представляват трайна опасност за околната среда. Поради това те вече отдавна са забранени в много страни, вкл. и у нас. Други от прилаганите и сега пестициди, макар и относително по-бързо разлагащи се, могат ga предизвикат екологични проблеми, особено при неправилното им използване, поради тяхното остатъчно токсично действие в почвата, koemo продължава с месеци, а В някои случаи и до една година, и повече. Типичен пример в това отношение са хербицидите симазин и атразин, които имат много добри хербициди свойства, слабо отровни са и се използват широко в земеделието. Но поради тяхната по-голяма стабилност, те освобождават почвата от токсичния си ефект след 6 до 12 месеца, а в някои случаи и по-късно и от остатъчните им количества в почвата могат да пострадат чувствителните към тях житни култури.

За да се избегнат нежеланите последици от употребата на хербициди, могат да се посочат както предпазни мерки, така и мероприятия за ускоряване на разлагането и детоксикацията на препаратите. предпазните мерки могат да се характеризират със старата аксиома "малкото внимание преди  използването на пестицидите е много по-важно и лесно изпълнимо, в сравнение с големите грижи след тяхното неправилно приложение". Към тези мерки могат да се отнесат : правилният избор на пестицида в конкретния случай; използването на подходяща доза от избрания препарат в зависимост от културата, почвените, климатичните и агротехническите условия, използуването на растителни протектанти - антидоти / например ерадикан/, въвеждането на подходящо сеитбообращение и други. Повече за пестицидите и тяхното приложение четете в нашия блог тук - Пестициди – Какво Представляват и Как се Прилагат.

Подкатегории

Диамант Макс

Диамант Макс

Фунгицид ДИАМАНТ МАКС (Di...

608.50лв

Дикопур (Dicopur)

Дикопур (Dicopur)

Хербицид ДИКОПУР Ф (Dicop...

10.90лв

Дитан ДГ (Dithane DG)

Дитан ДГ (Dithane DG)

Фунгицид ДИТАН ДГ (Dith...

0.00лв

Дитан М 45

Дитан М 45

Фунгицид ДИТАН М 45 (Dith...

330.20лв

Дифенд (Difend)

Дифенд (Difend)

Обеззаразител ДИФЕНД ФС...

0.00лв

Драго (Drago)

Драго (Drago)

Фунгицид ДРАГО 76 ВП (Dra...

162.20лв

Дуал Голд (Dual Gold)

Дуал Голд (Dual Gold)

Хербицид ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК...

62.60лв

Дует (Duet)

Дует (Duet)

Инсектицид ДУЕТ 530 ЕК ...

0.00лв

Дует Ултра

Дует Ултра

Фунгицид ДУЕТ УЛТРА (Duet...

337.00лв

Дурсбан (Dursban)

Дурсбан (Dursban)

Инсектицид ДУРСБАН (Dursb...

28.70лв

Екип (Equip)

Екип (Equip)

Хербицид ЕКИП СК (Equip S...

228.20лв

Експрес (Express)

Експрес (Express)

Хербицид ЕКСПРЕС 50 СГ ...

0.00лв

Елумис (Elumis)

Елумис (Elumis)

Хербицид ЕЛУМИС ОД (Elumi...

307.90лв

В наличност

Ергон (Ergon)

Ергон (Ergon)

Хербицид ЕРГОН ВГ (Ergon ...

46.30лв

Ефория (Eforia)

Ефория (Eforia)

Инсектицид ЕФОРИЯ 045 З...

0.00лв