Препарати за растителна защита

Полезна информация за пестицидите

Препарати за растителна защита (пестициди) предпазват реколтата и растенията от вредители като плевели, гъби, или насекоми. В тази категория ще намерите препарати на едни от най-големите мултинационални компани - BASF, Syngenta, Bayer, Dupont и други. Разгледайте богатия каталог от различни видове препарати според вашите специфични нужди. Пестицидите използвани в земеделието се делят на различни подвидове според предназначението си :

 

 

Повечето от посочените пестициди се разлагат за сравнително кратък срок - от няколко дни , или седмици до няколко месеца - поради което не замърсяват продължително околната среда. Такива са например хербицидът Аденго, някои от амидните  хербициди се разлагат за няколко седмици, а феноксиалканоатите и карбамидни препарати за няколко месеца. Стабилните инцектициди като ДДТ и други от диеновия синтез се разлагат за десетки години, поради което представляват трайна опасност за околната среда. Поради това те вече отдавна са забранени в много страни, вкл. и у нас. Други от прилаганите и сега пестициди, макар и относително по-бързо разлагащи се, могат ga предизвикат екологични проблеми, особено при неправилното им използване, поради тяхното остатъчно токсично действие в почвата, koemo продължава с месеци, а В някои случаи и до една година, и повече. Типичен пример в това отношение са хербицидите симазин и атразин, които имат много добри хербициди свойства, слабо отровни са и се използват широко в земеделието. Но поради тяхната по-голяма стабилност, те освобождават почвата от токсичния си ефект след 6 до 12 месеца, а в някои случаи и по-късно и от остатъчните им количества в почвата могат да пострадат чувствителните към тях житни култури.

За да се избегнат нежеланите последици от употребата на хербициди, могат да се посочат както предпазни мерки, така и мероприятия за ускоряване на разлагането и детоксикацията на препаратите. предпазните мерки могат да се характеризират със старата аксиома "малкото внимание преди  използването на пестицидите е много по-важно и лесно изпълнимо, в сравнение с големите грижи след тяхното неправилно приложение". Към тези мерки могат да се отнесат : правилният избор на пестицида в конкретния случай; използването на подходяща доза от избрания препарат в зависимост от културата, почвените, климатичните и агротехническите условия, използуването на растителни протектанти - антидоти / например ерадикан/, въвеждането на подходящо сеитбообращение и други. Повече за пестицидите и тяхното приложение четете в нашия блог тук - Пестициди – Какво Представляват и Как се Прилагат.

Подкатегории

Верита (Verita)

Верита (Verita)

Фунгицид ВЕРИТА ВГ (Verit...

34.00лв

Вертимек(Vertimec)

Вертимек(Vertimec)

Инсектицид ВЕРТИМЕК 018 Е...

0.00лв

Изчерпан

Вивандо(Vivando)

Вивандо(Vivando)

Фунгицид ВИВАНДО (Vivando...

165.80лв

Видейт 10 Г

Видейт 10 Г

Инсектицид ВИДЕЙТ 10 Г ...

0.00лв

Видейт 10 Л

Видейт 10 Л

Инсектицид ВИДЕЙТ 10 Л ...

0.00лв

5/5
Винкер (Vinker )

Винкер (Vinker )

Фунгицид ВИНКЕР ВГ (Vin...

0.00лв

Винсит (Vincit)

Винсит (Vincit)

Обеззаразител ВИНСИТ КС...

0.00лв

Галбен (Galben)

Галбен (Galben)

Фунгицид ГАЛБЕН 8 М 65 (G...

760.40лв

Гардоприм Плюс

Гардоприм Плюс

Хербицид ГАРДОПРИМ ПЛЮС Г...

477.00лв

Глифос (Glyfos)

Глифос (Glyfos)

Хербицид ГЛИФОС 36 СЛ (...

0.00лв

Гранстар Супер

Гранстар Супер

Хербицид ГРАНСТАР СУПЕР...

0.00лв

Данадим Прогрес

Данадим Прогрес

Инсектицид ДАНАДИМ ПРОГ...

0.00лв

Делан (Delan)

Делан (Delan)

Фунгицид ДЕЛАН700 ВДГ (De...

97.20лв

Делтагри (Deltagri)

Делтагри (Deltagri)

Инсектицид ДЕЛТАГРИ (De...

0.00лв

Децис (Decis)

Децис (Decis)

Инсектицид ДЕЦИС 2,5 ЕК (...

24.00лв