Препарати за растителна защита

Полезна информация за пестицидите

Препарати за растителна защита (пестициди) предпазват реколтата и растенията от вредители като плевели, гъби, или насекоми. В тази категория ще намерите препарати на едни от най-големите мултинационални компани - BASF, Syngenta, Bayer, Dupont и други. Разгледайте богатия каталог от различни видове препарати според вашите специфични нужди. Пестицидите използвани в земеделието се делят на различни подвидове според предназначението си :

 

 

Повечето от посочените пестициди се разлагат за сравнително кратък срок - от няколко дни , или седмици до няколко месеца - поради което не замърсяват продължително околната среда. Такива са например хербицидът Аденго, някои от амидните  хербициди се разлагат за няколко седмици, а феноксиалканоатите и карбамидни препарати за няколко месеца. Стабилните инцектициди като ДДТ и други от диеновия синтез се разлагат за десетки години, поради което представляват трайна опасност за околната среда. Поради това те вече отдавна са забранени в много страни, вкл. и у нас. Други от прилаганите и сега пестициди, макар и относително по-бързо разлагащи се, могат ga предизвикат екологични проблеми, особено при неправилното им използване, поради тяхното остатъчно токсично действие в почвата, koemo продължава с месеци, а В някои случаи и до една година, и повече. Типичен пример в това отношение са хербицидите симазин и атразин, които имат много добри хербициди свойства, слабо отровни са и се използват широко в земеделието. Но поради тяхната по-голяма стабилност, те освобождават почвата от токсичния си ефект след 6 до 12 месеца, а в някои случаи и по-късно и от остатъчните им количества в почвата могат да пострадат чувствителните към тях житни култури.

За да се избегнат нежеланите последици от употребата на хербициди, могат да се посочат както предпазни мерки, така и мероприятия за ускоряване на разлагането и детоксикацията на препаратите. предпазните мерки могат да се характеризират със старата аксиома "малкото внимание преди  използването на пестицидите е много по-важно и лесно изпълнимо, в сравнение с големите грижи след тяхното неправилно приложение". Към тези мерки могат да се отнесат : правилният избор на пестицида в конкретния случай; използването на подходяща доза от избрания препарат в зависимост от културата, почвените, климатичните и агротехническите условия, използуването на растителни протектанти - антидоти / например ерадикан/, въвеждането на подходящо сеитбообращение и други. Повече за пестицидите и тяхното приложение четете в нашия блог тук - Пестициди – Какво Представляват и Как се Прилагат.

Подкатегории

Бампер 25 ЕК

Бампер 25 ЕК

Фунгицид БАМПЕР 25 EK (...

0.00лв

Бампер Супер

Бампер Супер

Фунгицид БАМПЕР СУПЕР (...

0.00лв

Баркли Варварин

Баркли Варварин

Хербицид БАРКЛИ ВАРВАРИН ...

194.70лв

Баста  (Basta)

Баста (Basta)

Хербицид БАСТА 15 СЛ (Bas...

42.80лв

Изчерпан

Белем (Belem)

Белем (Belem)

Инсектицид БЕЛЕМ 0,8 МГ (...

0.00лв

Изчерпан

Би-58 (Bi-58)

Би-58 (Bi-58)

Инсектицид БИ-58 (Bi-58) ...

26.30лв

Изчерпан

Биская (Biscaya)

Биская (Biscaya)

Инсектицид БИСКАЯ 240 ОД ...

118.10лв

Болеро (Bolero)

Болеро (Bolero)

Фунгицид БОЛЕРО 12 ЕК (Bo...

0.00лв

Изчерпан

Бриз (Breeze)

Бриз (Breeze)

Фунгицид БРИЗ 12,5 ЕК (Br...

22.80лв

Буктрил Универсал

Буктрил Универсал

Хербицид БУКТРИЛ УНИВЕР...

182.00лв

Бутизан (Butisan)

Бутизан (Butisan)

Хербицид БУТИЗАН 400 СК (...

269.50лв

Вазтак Нов

Вазтак Нов

Инсектицид ВАЗТАК НОВ 100...

77.90лв

Валсаглиф (Valsaglif)

Валсаглиф (Valsaglif)

Хербицид ВАЛСАГЛИФ (Valsa...

165.40лв

Валсамин (Valsamin)

Валсамин (Valsamin)

Хербицид ВАЛСАМИН (Valsam...

182.90лв

Вентум + Меро

Вентум + Меро

Хербицид ВЕНТУМ ВГ (Ventu...

456.40лв