Препарати за растителна защита

Полезна информация за пестицидите

Препарати за растителна защита (пестициди) предпазват реколтата и растенията от вредители като плевели, гъби, или насекоми. В тази категория ще намерите препарати на едни от най-големите мултинационални компани - BASF, Syngenta, Bayer, Dupont и други. Разгледайте богатия каталог от различни видове препарати според вашите специфични нужди. Пестицидите използвани в земеделието се делят на различни подвидове според предназначението си :

 

 

Повечето от посочените пестициди се разлагат за сравнително кратък срок - от няколко дни , или седмици до няколко месеца - поради което не замърсяват продължително околната среда. Такива са например хербицидът Аденго, някои от амидните  хербициди се разлагат за няколко седмици, а феноксиалканоатите и карбамидни препарати за няколко месеца. Стабилните инцектициди като ДДТ и други от диеновия синтез се разлагат за десетки години, поради което представляват трайна опасност за околната среда. Поради това те вече отдавна са забранени в много страни, вкл. и у нас. Други от прилаганите и сега пестициди, макар и относително по-бързо разлагащи се, могат ga предизвикат екологични проблеми, особено при неправилното им използване, поради тяхното остатъчно токсично действие в почвата, koemo продължава с месеци, а В някои случаи и до една година, и повече. Типичен пример в това отношение са хербицидите симазин и атразин, които имат много добри хербициди свойства, слабо отровни са и се използват широко в земеделието. Но поради тяхната по-голяма стабилност, те освобождават почвата от токсичния си ефект след 6 до 12 месеца, а в някои случаи и по-късно и от остатъчните им количества в почвата могат да пострадат чувствителните към тях житни култури.

За да се избегнат нежеланите последици от употребата на хербициди, могат да се посочат както предпазни мерки, така и мероприятия за ускоряване на разлагането и детоксикацията на препаратите. предпазните мерки могат да се характеризират със старата аксиома "малкото внимание преди  използването на пестицидите е много по-важно и лесно изпълнимо, в сравнение с големите грижи след тяхното неправилно приложение". Към тези мерки могат да се отнесат : правилният избор на пестицида в конкретния случай; използването на подходяща доза от избрания препарат в зависимост от културата, почвените, климатичните и агротехническите условия, използуването на растителни протектанти - антидоти / например ерадикан/, въвеждането на подходящо сеитбообращение и други. Повече за пестицидите и тяхното приложение четете в нашия блог тук - Пестициди – Какво Представляват и Как се Прилагат.

Подкатегории

Пледж (Pledge)

Пледж (Pledge)

Хербицид ПЛЕДЖ 50 ВП (P...

0.00лв

Полирам (Polyram)

Полирам (Polyram)

Фунгицид ПОЛИРАМ ДФ (Poly...

17.90лв

препарат Импакт (Impact)

препарат Импакт (Impact)

Фунгицид ИМПАКТ 25 СК (...

0.00лв

Принципал (Principal)

Принципал (Principal)

Хербицид ПРИНЦИПАЛ (Pri...

0.00лв

Принципал Плюс

Принципал Плюс

Хербицид ПРИНЦИПАЛ ПЛЮС 6...

0.00лв

В наличност

Прозаро (Prosaro)

Прозаро (Prosaro)

Фунгицид ПРОЗАРО 250 ЕК (...

471.20лв

Проксанил (Proxanil)

Проксанил (Proxanil)

Фунгицид ПРОКСАНИЛ (Pro...

0.00лв

Проплант (Proplant)

Проплант (Proplant)

Фунгицид ПРОПЛАНТ 722 С...

0.00лв

Протеус(Proteus)

Протеус(Proteus)

Инсектицид ПРОТЕУС 110 ОД...

61.20лв

Протуган (Protugan)

Протуган (Protugan)

Хербицид ПРОТУГАН 50 СК...

0.00лв

Профайлър (Profiler)

Профайлър (Profiler)

Фунгицид ПРОФАЙЛЪР 71,1 В...

252.00лв

Пулсар (Pulsar)

Пулсар (Pulsar)

Хербицид ПУЛСАР 40 (Pulsa...

416.00лв

Пума Супер

Пума Супер

Хербицид ПУМА СУПЕР 7,5 Е...

316.00лв

Ревус (Revus)

Ревус (Revus)

Фунгицид РЕВУС 250 СК (Re...

97.90лв

Реглон Форте

Реглон Форте

Хербицид РЕГЛОН ФОРТЕ (Re...

213.70лв