Полезна информация :

Видейт 10 Г

Наличност:
В наличност
Модел:
Vydate 10 G
Производител:
0.00лв
Всички цени са с ДДС


Без рейтинг Коментар

Инсектицид ВИДЕЙТ 10 Г (Vydate 10 G) Du Pont

Активно вещество : Съдържа 100 г/кг оксамил

Формулация : Гранулат

Карантинен срок : 84 дни за картофи, 75 дни за моркови, за домати, патладжан и тютюн не се изисква

Разрешен за употреба при :

  • КАРТОФЕНИ ЦИСТООБРАЗУВАЩИ НЕМАТОДИ по ранни картофи - 4 кг/дка
  • КАРТОФЕНИ ЦИСТООБРАЗУВАЩИ НЕМАТОДИ по средно ранни и късни картофи - 4 - 5,5 кг/дка
  • ТЕЛЕНИ ЧЕРВЕИ по картофи - 2 кг/дка
  • ГАЛОВИ НЕМАТОДИ по домати и патладжан - 4,5 - 5,5 кг/дка
  • ГАЛОВИ НЕМАТОДИ по тютюн - 4,25 - 5,5 кг/дка
  • ГАЛОВИ НЕМАТОДИ по домати, патладжан и тютюн при разсаждане - 3 кг/дка
  • ГАЛОВИ НЕМАТОДИ по моркови - 2,5 кг/дка

Механизъм на действие :

Видейт 10 Г е контактен и системен инсектицид и нематоцид от групата на карбаматните съединения. Активното вещество оксамил е инхибитор на ензима ацетилхолин естераза и контролира неприятелите и нематодите като потиска този ензим и така действа директно върху нервната система на вредителя. Продуктът остава за дълго време в околокореновата зона, като по този начин защитава растението от почвени неприятели а така също се абсорбира от корените и се придвижва в цялото растение, като предпазва надземната вегетативна маса от гризещи и смучещи неприятели.

Поемането на токсичната доза оксамил от неприятелите води до                 хиперактивност,некоординирани движения, конвулсии, парализа и смърт.

При нематодите, симптомите са подобни на тези при насекомите, като крайният резултат от третирането не винаги е свързан със смърт на третираните нематоди, а могат да се наблюдават симптоми като загуба на жизненост, намалена способност за хранене и силно намаляване на репродуктивните възможности.

Активното вещество действа контактно и стомашно като атакува директно нервната система на неприятелите, което води до хиперактивност, некоординирани движения, конвулсии, парализа и смърт. Обикновено нематоцидното действие се проявява бързо – в рамките на 2 часа и е пряко зависимо от приложената доза.

Видейт е ефективен срещу нематодите от видовете Heterodera spp., Globodera spp.,Pratylenchus spp., Meloidogyne spp., Ditylenchus spp. и др.

Паразититните нематоди се движат свободно в почвата и се намират в различни стадии на развитие. Растението гостоприемник отделя чрез корените си ексудати, които привличат нематодите.

Видейт притежава нематостатичен ефект, водещ до парализа. Продуктът нарушава основни жизнени функции в нематодите и те престават да се хранят. Крайният резултат от третирането не винаги е свързан със смърт на третираните нематоди, а могат да се могат да се наблюдават симптоми като загуба на жизненост, намалена способност за хранене и силно намаляване на репродуктивните възможности.

Препоръки при употреба :

1. Смесимост с други ПРЗ

• Видейт 10 Г се прилага самостоятелно в почвата.

2. Следващи култури

• Няма ограничения за засяването / засаждането на следващи култури на площи, третирани с Видейт 10 Г.

• Следващи култури могат да се засяват / засаждат най-малко 120 дни след третиране с Видейт® 10 Г.

3. Приложение

• Видейт 10 Г е гранулиран продукт и не трябва да се разтваря преди приложение.

• Видейт 10 Г се прилага със специализирана техника за приложение, с която се разпределя равномерно и се инкорпорира в почвата на дълбочина 10 – 15 см.

• Препоръчва се растенията да се засадят върху третираната почвена повърхност възможно най – скоро (1 – 2 дни) след третирането.

4. Препоръки

• При картофи Видейт 10 Г се поставя в отворената бразда при засяването на посевния материал.

• Видейт 10 Г притежава отлична ефективност срещу телените червеи по картофите: над85 % контрол, когато е приложен в доза 2 кг/дка, браздово, при засаждане.

• Видейт 10 Г притежава до 70-80 дни продължителност на защитното действие.

• Видейт 10 Г трябва да се използва задължително съгласно инструкциите в етикета и информационния лист за безопасност.

• Видейт 10 Г не трябва да се употребява върху водни площи или наводнени почви.

• Да не се прилага на почви с високи подпочвени води или на много пропускливи почви.

• Да не се прилага при условия на стрес – засушаване, екстремни температури, наводняване, недостиг на хранителни вещества и др.

• Да не се прилага върху силно песъчливи почви, с ниско съдържание на органична материя.

• Да не се прилага директно върху водна повърхност. Да не се допуска проникването на продукта в повърхностните води.

• Да не се прилага върху земеделски земи, които се намират близо до водни източници.

• Да се осигури нетретирана буферна зона от 15 метра до повърхностни води с цел опазване на водните организми, които не са обект на третиране.

• Продуктът трябва да е напълно инкорпориран в почвата с цел опазване на птиците / дивите бозайници.

• Да не се прилага на тревни площи и украсни растения.

• Видейт 10 Г да не се ползва при домашни растения!

• Видейт 10 Г да не се използва при хидропонно отглеждани култури.

• Допуска се един оператор да третира с Видейт 10 Г максимална площ до 50 дка, за един ден.

Производител : Дюпон, САЩ

Разрешение за употреба : №: 0572/14.10.2008 г.

Категория за употреба : I-ва

Сподели

Сподели

Коментар
Виж още

Промоции

Арашан (Arashan)

Арашан (Arashan)

Семена за дини АРАШАН (Arashan...

80.65лв 76.62лв

-5%

Барака (Baraka)

Барака (Baraka)

БАРАКА (Baraka F1) Syngenta (1...

72.10лв 68.50лв

-5%

Белада (Belada)

Белада (Belada)

БЕЛАДА (Belada F1) Syngenta (2...

56.40лв 53.58лв

-5%

Бобкат (Bobcat)

Бобкат (Bobcat)

Безколови домати БОБКАТ (Bobca...

68.80лв 65.36лв

-5%

Бомбър (Bombar)

Бомбър (Bombar)

Бомбър (Bombar F1) Syngenta (1...

65.80лв 62.51лв

-5%

Бонус (Bonus)

Бонус (Bonus)

Бонус (Bonus F1) Syngenta (100...

1,178.00лв 1,119.10лв

Изчерпан

-5%

Боско (Bosko)

Боско (Bosko)

Боско (Bosko F1) Syngenta (250...

496.60лв 471.77лв

-5%

Бостана (Bostana)

Бостана (Bostana)

Семена за дини БОСТАНА (Bostan...

114.36лв 108.64лв

-5%

Вигорекс (Vigorex)

Вигорекс (Vigorex)

Вигорекс (Vigorex F1) Syngenta...

37.10лв 35.25лв

Изчерпан

-5%

Витали (Vitalley F1)

Витали (Vitalley F1)

Семена за подложки ВИТАЛИ (Vit...

83.50лв 79.33лв

-5%

Вителио (Vitellio)

Вителио (Vitellio)

Семена за доматти ВИТЕЛИО (Vit...

265.86лв 252.57лв

-5%

Гравитет (Gravitet)

Гравитет (Gravitet)

оранжерийни домати ГРАВИТЕТ (G...

107.10лв 101.75лв

-5%

Грумира(Grumira)

Грумира(Grumira)

оранжерийни домати Грумира (Gr...

121.75лв 115.66лв

-5%

Диня Мирза (Mirza)

Диня Мирза (Mirza)

Семена за диня МИРЗА (Mirza F1...

120.66лв 106.00лв

-12%

Долми (Dolmy)

Долми (Dolmy)

Семена за пипер тип Долма  ДОЛ...

94.40лв 89.68лв

-5%

Домати Кингсет (Kingset)

Домати Кингсет (Kingset)

Семена за доматти КИНГСЕТ (Kin...

116.80лв 111.00лв

-5%

Ново

Дордоне (Dordogne)

Дордоне (Dordogne)

Дордоне (Dordogne F1) Syngenta...

169.50лв 161.03лв

Изчерпан

-5%

Ел Форте (El Forte)

Ел Форте (El Forte)

Ел Форте (El Forte F1) Syngent...

42.60лв 40.47лв

-5%

Емфъсайз (Emphasis F1)

Емфъсайз (Emphasis F1)

Семена за подложка ЕМФЪСАЙЗ (E...

84.75лв 80.51лв

-5%

Есказу (Escazu)

Есказу (Escazu)

Семена за зеле ЕСКАЗУ (Escazu ...

33.25лв 31.59лв

-5%

Кабала (Kabala)

Кабала (Kabala)

Пипер тип камба КАБАЛА (Kabala...

31.05лв 29.50лв

-5%

Карла (Karla)

Карла (Karla)

Карла (Karla F1) Syngenta (100...

107.80лв 102.41лв

-5%

Кевин (Kevin)

Кевин (Kevin)

КЕВИН (Kevin F1) Syngenta (250...

50.35лв 47.83лв

-5%

Конвента (Konventa)

Конвента (Konventa)

Пипер КОНВЕНТА (Konventa F1) S...

55.76лв 52.97лв

-5%

Корделия (Cordelia)

Корделия (Cordelia)

Семена за тиквички КОРДЕЛИЯ ( ...

98.50лв 93.58лв

-5%

Корлану (Korlanu)

Корлану (Korlanu)

Карфиол КОРЛАНУ (Korlanu F1) S...

93.00лв 88.35лв

-5%

Корнелия (Kornelya) семена за пипер

Корнелия (Kornelya) семена за пипер

КОРНЕЛИЯ (Kornelya F1) Syngent...

71.80лв 68.21лв

-5%

Кортес (Kortes)

Кортес (Kortes)

Кортес (Kortes F1) Syngenta (2...

107.05лв 101.70лв

-5%

Македон (Makedon)

Македон (Makedon)

Семена за краставици МАКЕДОН (...

54.70лв 51.97лв

-5%

Мамирио (Mamirio)

Мамирио (Mamirio)

  МАМИРИО (Mamirio F1) Syng...

127.00лв 120.65лв

Изчерпан

-5%

Мамстон (Mamston)

Мамстон (Mamston)

Розови домати МАМСТОН (Mamston...

124.50лв 118.28лв

-5%

Маунтийн Спринг (Mountain Spring)

Маунтийн Спринг (Mountain Spring)

Семена за домати МАУНТИЙН СПРИ...

53.35лв 50.68лв

-5%

Мирсини (Mirsini)

Мирсини (Mirsini)

Семена за дини от ново поколен...

125.86лв 106.90лв

-15%

Монкайо (Moncayo)

Монкайо (Moncayo)

Семена за зелен фасул Монкайо ...

232.56лв 220.93лв

-5%

Октопус (Octopus)

Октопус (Octopus)

Корнишони ОКТОПУС F1 (Octopus ...

25.00лв 23.75лв

Изчерпан

-5%

Ото (Oto)

Ото (Oto)

Ото (Oto F1) Syngenta (1000 се...

95.10лв 90.35лв

-5%

Палермо(Palermo)

Палермо(Palermo)

Палермо (Palermo F1) Syngenta ...

23.25лв 21.00лв

-10%

Панекра (Paneкra)

Панекра (Paneкra)

Семена за домати ПАНЕКРА (Pane...

115.50лв 109.73лв

-5%

Пасамонте (Pasamonte)

Пасамонте (Pasamonte)

Пасамонте (Pasamonte F1) Synge...

24.20лв 22.99лв

-5%

Пирует (Piruet)

Пирует (Piruet)

Пирует (Piruet F1) Syngenta (5...

68.80лв 65.36лв

-5%