Полезна информация :

Авант (Avaunt)

Наличност:
В наличност
Модел:
Avaunt 150 EC
Производител:
0.00лв
Всички цени са с ДДС


Без рейтинг Коментар

Инсектицид АВАНТ 150 ЕК (Avaunt 150 EC) Du Pont

Активно вещество : Съдържа 150 г/л индоксакарб

Формулация : емулсионен концентрат

Карантинен срок : 10  дни за лозя, 7 дни за праскови, 3 дни за домати, пипер, патладжан, зелеви култури, пъпеши, тикви и дини, не се изисква за рапица

Разрешен за употреба при :

  • ШАРЕН И ЕДНОПОЯСЕН ГРОЗДОВ МОЛЕЦ, ЦИКАДА, ЛОЗОВА ЛИСТОЗАВИВАЧКА по лоза – 25 мл/дка;
  • РАПИЧЕН ЦВЕТОЯД по рапица – 17 мл/дка;
  • ПАМУКОВА НОЩЕНКА, ДОМАТЕН МИНИРАЩ МОЛЕЦ по домати, пипер и патладжан – 25 мл/дка;
  • ИЗТОЧЕН ПЛОДОВ ЧЕРВЕЙ по праскови – 33,3 мл/дка;
  • ПАМУКОВА НОЩЕНКА по пъпеши, дини и тикви – 25 мл/дка;
  • БЯЛА ЗЕЛЕВА ПЕПЕРУДА и  ЗЕЛЕВА НОЩЕНКА по зеле, карфиол, броколи и брюкселско зеле – 17 мл/дка

Механизъм на действие :

Биохимичен механизъм на действие – индоксакарб е инсектицид от групата на оксадиазините, който блокира зависимите от напрежението натриеви каналчета в нервната систма на насекомите, като се свързва директно с тях и потиска потока на натриевите йони.

Уникалното при употребата на Авант 150 ЕК е различният и нов физиологичен механизъм на действие – неприятелите, изложени на действието на индоксакарб, спират да се хранят след 1-2 часа, стават дезориентирани, с некоординирани движения, парализират се и загиват за 24-60 часа след третирането. За разлика от останалите инсектициди, при третираните с Авант 150 ЕК неприятели не се наблюдава нок-даун ефект, но те спират да се хранят и не причиняват повреди.

Благодарение на новия начин на действие и свойствата на активното вещество, Авант  150 ЕК е изключително подходящ за употреба на места, където има възникнала устойчивост към неприятелите. Не се наблюдава кръстосана резистентност спрямо пиретроидите.

С цел избягване развитието на резистентност се препоръчва Авант 150 ЕК да бъде включван като част от различни програми за контрол на неприятелите, които могат да включват редуване на инсектициди с различен на действие, приложение в най-чувствителните фази от развитието, както и нехимични методи за контрол.

Авант 150 ЕК е подходящ за включване като част от програма за Интегрирана Растителна Защита, която трябва да включва също така и използването на други химични и нехимични практики, целящи предотвратяването на икономически щети, причинени от неприятелите.

Препоръки при употреба :

1. Работен разтвор

• 30 – 150  л/дка за лозя

• 70 - 150 л/дка за праскови

• 10 – 30 л/дка за рапица

• 20 – 60 л/дка за зеле

• 30 – 60 л/дка за пъпеши, тикви и дини (на открито)

• 50 -120 л/дка за пъпеши, тикви и дини (в оранжерии)

• 30 – 80 л/дка за пипер, домати и патладжан (на открито)

• 50 -120 л/дка за пипер, домати и патладжан (в оранжерии)

2. Приложение при лозя

При третирането срещу 1-во поколение се извършва в началото на излюпване на яйцата, преди или след цъфтеж на културата. Срещу 2-ро поколение се провеждат 1 или 2 третирания, в зависимост от степента на нападение. Срещу лозова листозавивачка се третира от момента на излюпването на гъсениците, при гъсеници с размери 3 до 10 мм. Третирането може да се повтори 10 до 15 дни по-късно при необходимост. Срещу цикади се третира, когато се достигне прагът на вредност от 50 подвижни форми за 100 листа.

 

За условията на България се провеждат едно третиране срещу първо и две третирания през 10-14 дни срещу второ поколение. Авант 150 ЕК може да се прилага най-много 3 пъти през вегетацията. Останалите необходими третирания трябва да се извършат с продукти с различен начин на действие.

 

Максимален брой третирания през вегетацията: 3

 

Интервал на третиране: 10 - 14 дни

3. Приложение при пъпеши, дини и тикви

Авант 150 ЕК се прилага при поява на първи ларви, с 30-60 л/дка работен разтвор при култури, отглеждани на открито и 50-120 л/дка работен разтвор при култури, отглеждани в оранжерии. При отглеждане на открито АВАНТ® 150 ЕК се прилага от 3-ти лист до преди цъфтеж и след това от момента, когато първите плодове достигнат типична форма и големина, до пълно узряване, като се спазва карантинен срок от 3 дни.  Да не се използва по време на цъфтеж!

При отглеждане в оранжерии, където се прилага опрашване със земни пчели (бомбуси), АВАНТ 150 ЕК може да се прилага от 3-ти лист до 3 дни преди прибиране на реколтата.

При пръскане в оранжерии бомбусите трябва да се приберат преди третирането до изсъхването на работния разтвор.

Максимален брой третирания през вегетацията: 3;

Интервал на третиране: 10 - 14 дни.

4. Приложение при праскови

Третиранията срещу източния плодов червей трябва да се извършват преди началото на излюпването на яйцата за първо и второ поколение на неприятеля. Най-ефективно това се постига, като се заложат феромонови уловки и пръскането с Авант 150 ЕК се проведе 4-7 дни след начало на летежа. Пръскането може да се повтори през 10-14 дни, ако периодът на летежа се удължи.

Максимален брой третирания през вегетацията: 3

Интервал на третиране: 10-14 дни

При пръскане в оранжерии бомбусите трябва да се приберат преди третирането до изсъхването на работния разтвор.

5. Приложение при зеленчуци

Домати, пипер, патладжан – третиранията срещу памуковата нощенка трябва да се извършват при появата на първите ларви. При зеленчуци, отглеждани на открито, Авант 150 ЕК се прилага от фаза 5-ти лист до периода преди цъфтеж. При зеленчуци, отглеждани в оранжерии, където се прилага опрашване със земни пчели (бомбуси), Авант 150 ЕК може да се използва от момента, в който първото съцветие е ясно различимо, до 3 дни преди прибиране на реколтата. При пръскане в оранжерии, бомбусите трябва да се приберат преди третирането до изсъхването на работния разтвор.

Максимален брой третирания през вегетацията: 3

Интервал на третиране: 10-14 дни

Период на изчакване преди повторно влизане в третираната култура: 48 часа

Зеле, карфиол, броколи, брюкселско зеле – първото третиране срещу зелева нощенка и бяла зелева пеперуда се прави при поява на първите ларви. Авант 150 ЕК може да се прилага от 5-ти лист до 3 дни преди прибирането на реколтата.

Максимален брой третирания през вегетацията: 3;  Интервал на третиране: 10-14 дни

6. Приложение при рапица

Авант 150 ЕК се прилага преди цъфтеж за борба с възрастните на рапичния цветояд. В процес на зонална регистрация е и приложението на Авант 150 ЕК срещу рапичен стъблен скритохоботник. Пръскане се препоръчва при наличие на 1 - 2 възрастни по бутоните. За оптимална защита се третира от фаза „зелен бутон” (ВВСН51) до фаза „жълт бутон” (BBCH59).
Максимален брой третирания през вегетацията: 1;

7. Смесимост с други ПРЗ

• АВАНТ 150 ЕК е смесим с повечето продукти за растителна защита, регистрирани

при одобрените употреби.

• АВАНТ 150 ЕК не е съвместим с продукти с алкална реакция.

• При използването на няколко продукта в резервоарна смес е възможно да се получат

непредвидени реакции, затова се препоръчва предварително да се направи тест за

смесимост в отделен съд.

• При смесването трябва да се съблюдават ограниченията в етикета на партниращите

продукти. Да не се надхвърлят дозите, препоръчани в етикетите.

• АВАНТ 150 ЕК да не се смесва с продукти, които имат забрана за смесване.

8. Ефикасност и период на защита

• Авант 150 ЕК се характеризира с по-дълъг период на защита в сравнение с регистрираните продукти благодарение на високата си устойчивост на дъжд. Eфикасността на Авант 150 ЕК не намалява, дори ако 2 - 3 часа след третирането има силни валежи. Това се дължи на свързването на активното вещество с липидните слоеве на кутикулата.

• Авант 150 ЕК има отличен ефект при ниски (<15° C) и при високи температури ( >25° C).

• Авант 150 ЕК се характеризира с висока персистентност. Ако в момента на третирането продуктът не е попаднал директно върху неприятеля, ефектът ще се получи по-късно, в процеса на хранене.

• Намаляването на повредите по съцветията в резултат от приложението на Авант 150 ЕК гарантира развитието на повече и с по-голяма маса шушулки, което води до увеличаване на добива.

9. Препоръки

• АВАНТ 150 ЕК трябва да се употребява само съгласно препоръките, представени в

този етикет. ДюПон не носи отговорност за загуби или повреди, получени в резултат

на употреба на продукта, която не съответства на препоръките, посочени в този

етикет. Потребителят на своя отговорност поема рисковете, свързани с

нерегламентираната употреба на продукта.

• АВАНТ 150 ЕК да не се прилага при култури, подложени на стрес от високи или

ниски температури, засушаване, наводняване, почви с ниско съдържание на

органично вещество или други стресови фактори.

• АВАНТ 150 ЕК е устойчив на дъжд, паднал 2 часа след третирането.

• Период на изчакване, преди повторно влизане в третирания парцел: 24 часа

Производител : Дюпон ИО, Швейцария

Разрешение за употреба : №: 01175-2/25.10.2013 г.

Категория за употреба : II–ра - за употреба от лица със сертификат

Сподели

Сподели

Коментар
Виж още

Промоции

 7021 F1

7021 F1

Едроплоден домат 7021 F1 AБC (...

82.00лв 78.00лв

5/5

-5%

aG 23 484

aG 23 484

консервен домат aG 23 484 F1 -...

21.00лв 20.00лв

-5%

CXD_142

CXD_142

Консервени домати CXD 142 Clau...

24.00лв 23.00лв

-4%

GSS 8529

GSS 8529

Супер сладка царевица GSS 8529...

75.00лв 71.00лв

-5%

HTP-11

HTP-11

Розов домат HTP-11 F1 Hazera (...

126.00лв 120.00лв

-5%

SV 4097 CV F1

SV 4097 CV F1

SV 4097 CV F1 Seminis (500 сем...

21.00лв 20.00лв

-5%

VP1

VP1

Розови домати VP 1 F1 – Vilmor...

73.00лв 70.00лв

-4%

Авизо (Aviso)

Авизо (Aviso)

Авизо (Aviso F1) Clause (2500 ...

98.40лв 93.50лв

-5%

Азиад (Aziad)

Азиад (Aziad)

Тиквички АЗИАД (Aziad F1) Saka...

45.60лв 43.50лв

-5%

Азия (EURASYA )

Азия (EURASYA )

Семена за домати АЗИЯ ( EURASY...

102.00лв 97.00лв

-5%

Айсберг Айс Уейв (Ice wave)

Айсберг Айс Уейв (Ice wave)

Салата айсберг АЙС УЕЙВ (Ice w...

119.00лв 113.00лв

-5%

Айсперл (Icepearl)

Айсперл (Icepearl)

Семена за пролетен лук АЙСПЕРЛ...

40.60лв 38.50лв

-5%

Акварел (Aquarel)

Акварел (Aquarel)

Салата АКВАРЕЛ (Aquarel) Bejo ...

54.50лв 52.00лв

-5%

Аксиал едно

Аксиал едно

Хербицид АКСИАЛ ЕДНО (Axial On...

525.00лв 496.00лв

-6%

Аламбра (Alambra)

Аламбра (Alambra)

Хибридни семена АЛАМБРА (Almbr...

144.00лв 135.00лв

-6%

Алианс (Alians)

Алианс (Alians)

Семена за домати АЛИАНС (Alian...

66.00лв 63.00лв

-5%

Алмаро (Almaro)

Алмаро (Almaro)

АЛМАРО (Almaro F1) Seminis (10...

100.50лв 95.50лв

-5%

Америго (Amerigo)

Америго (Amerigo)

АМЕРИГО (Amerigo F1) Syngenta ...

74.00лв 70.00лв

В наличност

-5%

Аполо (Apollo)

Аполо (Apollo)

Бейби спанак АПОЛО (Apollo F1)...

25.50лв 25.00лв

-2%

Арагон (Aragon)

Арагон (Aragon)

Патладжан Арагон (Aragon F1) H...

27.20лв 26.00лв

-4%

Арат (Arat)

Арат (Arat)

Семена за коренов магданоз АРА...

18.00лв 17.00лв

-6%

Арашан (Arashan)

Арашан (Arashan)

Семена за дини АРАШАН (Arashan...

83.32лв 76.50лв

5/5

-8%

Ардендо (Ardendo)

Ардендо (Ardendo)

АРДЕНДО (Ardendo F1) Enza Zade...

44.50лв 42.50лв

-4%

Ардиа (Ardia)

Ардиа (Ardia)

Семена за корнишони АРДИА (Ard...

17.00лв 16.00лв

-6%

Ариадни (Ariadni)

Ариадни (Ariadni)

Семена за пипер АРИАДНИ (Ariad...

12.00лв 11.00лв

-8%

Аризона (Arizona)

Аризона (Arizona)

семена за карфиол Аризона (Ari...

96.00лв 91.00лв

-5%

Арлекин (Arlequin)

Арлекин (Arlequin)

Семена за пипер АРЛЕКИН  (Arle...

190.00лв 182.00лв

-4%

Арон (Aron)

Арон (Aron)

Семена за пипер АРОН (Aron F1)...

93.00лв 88.00лв

-5%

Артист (Artist)

Артист (Artist)

Семена за корнишони АРТИСТ (Ar...

17.00лв 16.00лв

-6%

Атракцион(Atraxion)

Атракцион(Atraxion)

АТРАКЦИОН (Atraxion) - Geo Sto...

45.00лв 43.00лв

5/5

-4%

Афен (Aphen)

Афен (Aphen)

розов домат АФЕН (Afen F1) Cla...

72.00лв 68.50лв

-5%

Балбро/Бърбън (Balbro)

Балбро/Бърбън (Balbro)

Семена за зеле БАЛБРО/БЪРБЪН (...

53.00лв 50.00лв

-6%

Балена (Balena)

Семена за главеста целина БАЛЕ...

106.00лв 100.00лв

-6%

Барака (Baraka)

Барака (Baraka)

БАРАКА (Baraka F1) Syngenta (1...

72.10лв 68.50лв

Изчерпан

-5%

Бахия (Bahia)

Бахия (Bahia)

БАХИЯ (Bahia F1) Clause (1000 ...

720.00лв 684.00лв

-5%

Безколови Домати Ред Баунти ( Red Bounty )

Безколови Домати Ред Баунти ( Red Bounty )

Безколов домат РЕД БАУНТИ (Red...

84.00лв 79.00лв

-6%

Белада (Belada)

Белада (Belada)

БЕЛАДА (Belada F1) Syngenta (2...

0.00лв 53.58лв

Изчерпан

Белле (Belle)

Белле (Belle)

Семена за домати БЕЛЕ (Belle F...

79.00лв 75.50лв

-4%

Бенал (Benal F1)

Бенал (Benal F1)

Безколови домати БЕНАЛ (Benal ...

66.00лв 63.00лв

-5%

Бенатар (Benatar)

Бенатар (Benatar)

Семена за домати БЕНАТАР (Bena...

46.00лв 43.50лв

5/5

Изчерпан

-5%