Полезна информация :

Авант (Avaunt)

Наличност:
В наличност
Модел:
Avaunt 150 EC
Производител:
0.00лв
Всички цени са с ДДС


Без рейтинг Коментар

Инсектицид АВАНТ 150 ЕК (Avaunt 150 EC) Du Pont

Активно вещество : Съдържа 150 г/л индоксакарб

Формулация : емулсионен концентрат

Карантинен срок : 10  дни за лозя, 7 дни за праскови, 3 дни за домати, пипер, патладжан, зелеви култури, пъпеши, тикви и дини, не се изисква за рапица

Разрешен за употреба при :

  • ШАРЕН И ЕДНОПОЯСЕН ГРОЗДОВ МОЛЕЦ, ЦИКАДА, ЛОЗОВА ЛИСТОЗАВИВАЧКА по лоза – 25 мл/дка;
  • РАПИЧЕН ЦВЕТОЯД по рапица – 17 мл/дка;
  • ПАМУКОВА НОЩЕНКА, ДОМАТЕН МИНИРАЩ МОЛЕЦ по домати, пипер и патладжан – 25 мл/дка;
  • ИЗТОЧЕН ПЛОДОВ ЧЕРВЕЙ по праскови – 33,3 мл/дка;
  • ПАМУКОВА НОЩЕНКА по пъпеши, дини и тикви – 25 мл/дка;
  • БЯЛА ЗЕЛЕВА ПЕПЕРУДА и  ЗЕЛЕВА НОЩЕНКА по зеле, карфиол, броколи и брюкселско зеле – 17 мл/дка

Механизъм на действие :

Биохимичен механизъм на действие – индоксакарб е инсектицид от групата на оксадиазините, който блокира зависимите от напрежението натриеви каналчета в нервната систма на насекомите, като се свързва директно с тях и потиска потока на натриевите йони.

Уникалното при употребата на Авант 150 ЕК е различният и нов физиологичен механизъм на действие – неприятелите, изложени на действието на индоксакарб, спират да се хранят след 1-2 часа, стават дезориентирани, с некоординирани движения, парализират се и загиват за 24-60 часа след третирането. За разлика от останалите инсектициди, при третираните с Авант 150 ЕК неприятели не се наблюдава нок-даун ефект, но те спират да се хранят и не причиняват повреди.

Благодарение на новия начин на действие и свойствата на активното вещество, Авант  150 ЕК е изключително подходящ за употреба на места, където има възникнала устойчивост към неприятелите. Не се наблюдава кръстосана резистентност спрямо пиретроидите.

С цел избягване развитието на резистентност се препоръчва Авант 150 ЕК да бъде включван като част от различни програми за контрол на неприятелите, които могат да включват редуване на инсектициди с различен на действие, приложение в най-чувствителните фази от развитието, както и нехимични методи за контрол.

Авант 150 ЕК е подходящ за включване като част от програма за Интегрирана Растителна Защита, която трябва да включва също така и използването на други химични и нехимични практики, целящи предотвратяването на икономически щети, причинени от неприятелите.

Препоръки при употреба :

1. Работен разтвор

• 30 – 150  л/дка за лозя

• 70 - 150 л/дка за праскови

• 10 – 30 л/дка за рапица

• 20 – 60 л/дка за зеле

• 30 – 60 л/дка за пъпеши, тикви и дини (на открито)

• 50 -120 л/дка за пъпеши, тикви и дини (в оранжерии)

• 30 – 80 л/дка за пипер, домати и патладжан (на открито)

• 50 -120 л/дка за пипер, домати и патладжан (в оранжерии)

2. Приложение при лозя

При третирането срещу 1-во поколение се извършва в началото на излюпване на яйцата, преди или след цъфтеж на културата. Срещу 2-ро поколение се провеждат 1 или 2 третирания, в зависимост от степента на нападение. Срещу лозова листозавивачка се третира от момента на излюпването на гъсениците, при гъсеници с размери 3 до 10 мм. Третирането може да се повтори 10 до 15 дни по-късно при необходимост. Срещу цикади се третира, когато се достигне прагът на вредност от 50 подвижни форми за 100 листа.

 

За условията на България се провеждат едно третиране срещу първо и две третирания през 10-14 дни срещу второ поколение. Авант 150 ЕК може да се прилага най-много 3 пъти през вегетацията. Останалите необходими третирания трябва да се извършат с продукти с различен начин на действие.

 

Максимален брой третирания през вегетацията: 3

 

Интервал на третиране: 10 - 14 дни

3. Приложение при пъпеши, дини и тикви

Авант 150 ЕК се прилага при поява на първи ларви, с 30-60 л/дка работен разтвор при култури, отглеждани на открито и 50-120 л/дка работен разтвор при култури, отглеждани в оранжерии. При отглеждане на открито АВАНТ® 150 ЕК се прилага от 3-ти лист до преди цъфтеж и след това от момента, когато първите плодове достигнат типична форма и големина, до пълно узряване, като се спазва карантинен срок от 3 дни.  Да не се използва по време на цъфтеж!

При отглеждане в оранжерии, където се прилага опрашване със земни пчели (бомбуси), АВАНТ 150 ЕК може да се прилага от 3-ти лист до 3 дни преди прибиране на реколтата.

При пръскане в оранжерии бомбусите трябва да се приберат преди третирането до изсъхването на работния разтвор.

Максимален брой третирания през вегетацията: 3;

Интервал на третиране: 10 - 14 дни.

4. Приложение при праскови

Третиранията срещу източния плодов червей трябва да се извършват преди началото на излюпването на яйцата за първо и второ поколение на неприятеля. Най-ефективно това се постига, като се заложат феромонови уловки и пръскането с Авант 150 ЕК се проведе 4-7 дни след начало на летежа. Пръскането може да се повтори през 10-14 дни, ако периодът на летежа се удължи.

Максимален брой третирания през вегетацията: 3

Интервал на третиране: 10-14 дни

При пръскане в оранжерии бомбусите трябва да се приберат преди третирането до изсъхването на работния разтвор.

5. Приложение при зеленчуци

Домати, пипер, патладжан – третиранията срещу памуковата нощенка трябва да се извършват при появата на първите ларви. При зеленчуци, отглеждани на открито, Авант 150 ЕК се прилага от фаза 5-ти лист до периода преди цъфтеж. При зеленчуци, отглеждани в оранжерии, където се прилага опрашване със земни пчели (бомбуси), Авант 150 ЕК може да се използва от момента, в който първото съцветие е ясно различимо, до 3 дни преди прибиране на реколтата. При пръскане в оранжерии, бомбусите трябва да се приберат преди третирането до изсъхването на работния разтвор.

Максимален брой третирания през вегетацията: 3

Интервал на третиране: 10-14 дни

Период на изчакване преди повторно влизане в третираната култура: 48 часа

Зеле, карфиол, броколи, брюкселско зеле – първото третиране срещу зелева нощенка и бяла зелева пеперуда се прави при поява на първите ларви. Авант 150 ЕК може да се прилага от 5-ти лист до 3 дни преди прибирането на реколтата.

Максимален брой третирания през вегетацията: 3;  Интервал на третиране: 10-14 дни

6. Приложение при рапица

Авант 150 ЕК се прилага преди цъфтеж за борба с възрастните на рапичния цветояд. В процес на зонална регистрация е и приложението на Авант 150 ЕК срещу рапичен стъблен скритохоботник. Пръскане се препоръчва при наличие на 1 - 2 възрастни по бутоните. За оптимална защита се третира от фаза „зелен бутон” (ВВСН51) до фаза „жълт бутон” (BBCH59).
Максимален брой третирания през вегетацията: 1;

7. Смесимост с други ПРЗ

• АВАНТ 150 ЕК е смесим с повечето продукти за растителна защита, регистрирани

при одобрените употреби.

• АВАНТ 150 ЕК не е съвместим с продукти с алкална реакция.

• При използването на няколко продукта в резервоарна смес е възможно да се получат

непредвидени реакции, затова се препоръчва предварително да се направи тест за

смесимост в отделен съд.

• При смесването трябва да се съблюдават ограниченията в етикета на партниращите

продукти. Да не се надхвърлят дозите, препоръчани в етикетите.

• АВАНТ 150 ЕК да не се смесва с продукти, които имат забрана за смесване.

8. Ефикасност и период на защита

• Авант 150 ЕК се характеризира с по-дълъг период на защита в сравнение с регистрираните продукти благодарение на високата си устойчивост на дъжд. Eфикасността на Авант 150 ЕК не намалява, дори ако 2 - 3 часа след третирането има силни валежи. Това се дължи на свързването на активното вещество с липидните слоеве на кутикулата.

• Авант 150 ЕК има отличен ефект при ниски (<15° C) и при високи температури ( >25° C).

• Авант 150 ЕК се характеризира с висока персистентност. Ако в момента на третирането продуктът не е попаднал директно върху неприятеля, ефектът ще се получи по-късно, в процеса на хранене.

• Намаляването на повредите по съцветията в резултат от приложението на Авант 150 ЕК гарантира развитието на повече и с по-голяма маса шушулки, което води до увеличаване на добива.

9. Препоръки

• АВАНТ 150 ЕК трябва да се употребява само съгласно препоръките, представени в

този етикет. ДюПон не носи отговорност за загуби или повреди, получени в резултат

на употреба на продукта, която не съответства на препоръките, посочени в този

етикет. Потребителят на своя отговорност поема рисковете, свързани с

нерегламентираната употреба на продукта.

• АВАНТ 150 ЕК да не се прилага при култури, подложени на стрес от високи или

ниски температури, засушаване, наводняване, почви с ниско съдържание на

органично вещество или други стресови фактори.

• АВАНТ 150 ЕК е устойчив на дъжд, паднал 2 часа след третирането.

• Период на изчакване, преди повторно влизане в третирания парцел: 24 часа

Производител : Дюпон ИО, Швейцария

Разрешение за употреба : №: 01175-2/25.10.2013 г.

Категория за употреба : II–ра - за употреба от лица със сертификат

Сподели

Сподели

Коментар
Виж още

Промоции

Арашан (Arashan)

Арашан (Arashan)

Семена за дини АРАШАН (Arashan...

80.65лв 76.62лв

-5%

Барака (Baraka)

Барака (Baraka)

БАРАКА (Baraka F1) Syngenta (1...

72.10лв 68.50лв

-5%

Белада (Belada)

Белада (Belada)

БЕЛАДА (Belada F1) Syngenta (2...

56.40лв 53.58лв

-5%

Бобкат (Bobcat)

Бобкат (Bobcat)

Безколови домати БОБКАТ (Bobca...

68.80лв 65.36лв

-5%

Бомбър (Bombar)

Бомбър (Bombar)

Бомбър (Bombar F1) Syngenta (1...

65.80лв 62.51лв

-5%

Бонус (Bonus)

Бонус (Bonus)

Бонус (Bonus F1) Syngenta (100...

1,178.00лв 1,119.10лв

Изчерпан

-5%

Боско (Bosko)

Боско (Bosko)

Боско (Bosko F1) Syngenta (250...

496.60лв 471.77лв

-5%

Бостана (Bostana)

Бостана (Bostana)

Семена за дини БОСТАНА (Bostan...

114.36лв 108.64лв

-5%

Вигорекс (Vigorex)

Вигорекс (Vigorex)

Вигорекс (Vigorex F1) Syngenta...

37.10лв 35.25лв

Изчерпан

-5%

Витали (Vitalley F1)

Витали (Vitalley F1)

Семена за подложки ВИТАЛИ (Vit...

83.50лв 79.33лв

-5%

Вителио (Vitellio)

Вителио (Vitellio)

Семена за доматти ВИТЕЛИО (Vit...

265.86лв 252.57лв

-5%

Гравитет (Gravitet)

Гравитет (Gravitet)

оранжерийни домати ГРАВИТЕТ (G...

107.10лв 101.75лв

-5%

Грумира(Grumira)

Грумира(Grumira)

оранжерийни домати Грумира (Gr...

121.75лв 115.66лв

-5%

Диня Мирза (Mirza)

Диня Мирза (Mirza)

Семена за диня МИРЗА (Mirza F1...

120.66лв 106.00лв

-12%

Долми (Dolmy)

Долми (Dolmy)

Семена за пипер тип Долма  ДОЛ...

94.40лв 89.68лв

-5%

Домати Кингсет (Kingset)

Домати Кингсет (Kingset)

Семена за доматти КИНГСЕТ (Kin...

116.80лв 111.00лв

-5%

Ново

Дордоне (Dordogne)

Дордоне (Dordogne)

Дордоне (Dordogne F1) Syngenta...

169.50лв 161.03лв

Изчерпан

-5%

Ел Форте (El Forte)

Ел Форте (El Forte)

Ел Форте (El Forte F1) Syngent...

42.60лв 40.47лв

-5%

Емфъсайз (Emphasis F1)

Емфъсайз (Emphasis F1)

Семена за подложка ЕМФЪСАЙЗ (E...

84.75лв 80.51лв

-5%

Есказу (Escazu)

Есказу (Escazu)

Семена за зеле ЕСКАЗУ (Escazu ...

33.25лв 31.59лв

-5%

Кабала (Kabala)

Кабала (Kabala)

Пипер тип камба КАБАЛА (Kabala...

31.05лв 29.50лв

-5%

Карла (Karla)

Карла (Karla)

Карла (Karla F1) Syngenta (100...

107.80лв 102.41лв

-5%

Кевин (Kevin)

Кевин (Kevin)

КЕВИН (Kevin F1) Syngenta (250...

50.35лв 47.83лв

-5%

Конвента (Konventa)

Конвента (Konventa)

Пипер КОНВЕНТА (Konventa F1) S...

55.76лв 49.20лв

-12%

Корделия (Cordelia)

Корделия (Cordelia)

Семена за тиквички КОРДЕЛИЯ ( ...

98.50лв 93.58лв

-5%

Корлану (Korlanu)

Корлану (Korlanu)

Карфиол КОРЛАНУ (Korlanu F1) S...

93.00лв 88.35лв

-5%

Корнелия (Kornelya) семена за пипер

Корнелия (Kornelya) семена за пипер

КОРНЕЛИЯ (Kornelya F1) Syngent...

71.80лв 68.21лв

-5%

Кортес (Kortes)

Кортес (Kortes)

Кортес (Kortes F1) Syngenta (2...

107.05лв 101.70лв

-5%

Македон (Makedon)

Македон (Makedon)

Семена за краставици МАКЕДОН (...

54.70лв 51.97лв

-5%

Мамирио (Mamirio)

Мамирио (Mamirio)

  МАМИРИО (Mamirio F1) Syng...

127.00лв 120.65лв

Изчерпан

-5%

Мамстон (Mamston)

Мамстон (Mamston)

Розови домати МАМСТОН (Mamston...

124.50лв 118.28лв

-5%

Маунтийн Спринг (Mountain Spring)

Маунтийн Спринг (Mountain Spring)

Семена за домати МАУНТИЙН СПРИ...

53.35лв 50.68лв

-5%

Мирсини (Mirsini)

Мирсини (Mirsini)

Семена за дини от ново поколен...

125.86лв 106.90лв

-15%

Монкайо (Moncayo)

Монкайо (Moncayo)

Семена за зелен фасул Монкайо ...

232.56лв 220.93лв

-5%

Октопус (Octopus)

Октопус (Octopus)

Корнишони ОКТОПУС F1 (Octopus ...

25.00лв 23.75лв

Изчерпан

-5%

Ото (Oto)

Ото (Oto)

Ото (Oto F1) Syngenta (1000 се...

95.10лв 90.35лв

-5%

Палермо(Palermo)

Палермо(Palermo)

Палермо (Palermo F1) Syngenta ...

23.25лв 21.00лв

-10%

Панекра (Paneкra)

Панекра (Paneкra)

Семена за домати ПАНЕКРА (Pane...

115.50лв 109.73лв

-5%

Пасамонте (Pasamonte)

Пасамонте (Pasamonte)

Пасамонте (Pasamonte F1) Synge...

24.20лв 22.99лв

-5%

ПИНК ИМПРЕШЪН (Pink Impression)

ПИНК ИМПРЕШЪН (Pink Impression)

Семена за розови домати ПИНК И...

108.00лв 90.00лв

-17%