Семена на ПЕЛЕТИ - Какво представляват ?
Пелетирането е процес при който семената се покриват с водоразтворим материал, който може да включва в се бе си: различни видове пестициди, хранителни вещества и др.) След този процес семената са с различна форма и размер, което от своя страна спомага за по-ефективен и по-бърз процес на сеитба. Пелетираните семена в повечето случай се продават на бройка. Тази технология се прилага най-често при култури с по-малки по размер семена например: салати, спанак, моркови, домати и др.
Основни предимства:
1-во по-лесно изсяване на семената
2-ро почти на 100% кълняемост
3-то по-бърз и дружен старт на семената