Полезна информация :

Панекра (Paneкra)

Наличност:
В наличност
Модел:
Panekra F1
Производител:
115.50лв 109.73лв

Спестихте 5.77лв

Всички цени са с ДДС


Без рейтинг Коментар

Семена за домати ПАНЕКРА (Panekra F1)Syngenta (500семена)

 
 “Панекра F1” е високопродуктивен индетерминантен ранен хибрид за оранжерийно производство. Растенията са компактни, с къси междувъзлия и мощен хабитус. Лесно се приспособява към различни условия на отглеждане. Плододава равномерно и постоянно. Плодовете са едри, твърди, червени, със средно тегло 250-300гр. Боледува рядко. Издържлив е на лоши климатични условия.
 
Тегло на плодовете : 250 – 300 грама

Устойчивости :

  • Мозайка (TоMV)
  • Фузариум (For)
  • Листна плесен (Ff)
  • Фузарийно увяхване (Fol)
  • Вертицилийно увяхване (V)
  • Нематода (Ma/Mi/Mj)

Технология-домати

Опи 1

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАТИ В СТОМАНЕНО-СТЪКЛЕНИ И ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ОРАНЖЕРИИ

Ранното производство на домати в оранжериите започва в период на годината с ниски температури и къс ден (кратък период на слънце греене), като с напредване на вегетацията температурата и дължината на деня се увеличава. Производственият цикъл се характеризира с реколтиране на 5-6 до 15 съцветия (китки), което зависи от хибрида и изискванията на пазара.

Настоящата технология се фокусира върху стандартния сегмент продукция за хибриди с тегло на плодовете от 180-300 гр. Основната й цел е постигането на добро развитие на културата посредством отлично балансирани растения. Често производителите предпочитат ранната беритба, но трябва да бъдат предпазливи със свръхпроизводството в ранни етапи от развитието, тъй като то води до намаляване количеството и качеството на общия добив. Поради това е важно постоянното наблюдение и контролиране баланса на растенията, за да се осигури стабилно високо качество до края на реколтата.

В температурно отношение доматът е субтропичен тип растение, предпочитащо климатични условия около 17-22°С. Прекалено високи или ниски температури биха повлияли културата негативно, затова е препоръчително производителите да се стремят към поддържане на температурни условия около посочените стойности.

Оранжерийните култури зависят от местните технологии на отглеждане и изискванията на пазара. Световните тенденции в производството са ориентирани към по-дълги култури, за постигане на постоянно и стабилно високо качество, висока продуктивност и намаляване разхода на труд за килограм продукция. За оптимална се счита височина на оранжериите от минимум 3 метра. Колкото по-голям е обемът въздух в оранжерията, толкова по-успешно се поддържат стабилна температура и влажност, осигуряващи продължително и постоянно добро развитие на културата и високо качество на продукцията.

1.Разсад

Цел

Добра кълняемост и максимално изравнени растения.

Отопление и вентилация

Оптимални условия

Средна денонощна tº

Дневна tº

нощнаº

24 º

24º

24º

Максимални – минимални tº

Средна денонощна tº

Дневна tº

нощнаº

21 - 26 º

21 - 26º

21 - 26º

Поливане и торене

Необходимо о осигуряване на оптимално напояване, без да се прекалява с влагата. Прекомерното напояване води до намаляване нивото на кислород в субстрата. Почвата трябва да се поддържа постоянно влажна и защитена от преки слънчеви лъчи, за да се осигури постоянна температура и влагозапасеност.

Засяване

За засяването на семената обикновено се използва торфен субстрат и тарелки или различни размери саксии (кофички). Когато се използва торф, е много важно да се осигури наличие на кислород, който трябва да представлява около 20% от субстрата. В практиката това се осигурява с използването на агроперлит в съотношение 2-2,5:1 торф-перлит. Семената трябва да се покрият с торф или агроперлит (фракция около 2 мм). Тази практика допринася за по-доброто ниво на влагозапасеност по време на поникването на семената. Обикновено пикирането на растенията става около 12-14 дни след поникването.

2. Отглеждане на разсада

Цел

В началото производителят трябва да се съсредоточи върху изравнеността на младите растения. Изравнеността е предпоставка за максимална продуктивност и икономически ефект.

Отопление

Когато имате проблеми с капацитета за отопление, подходящо решение е полиетиленов термо-екран с отвори за вентилация, който да поддържа оптимална температура. Когато растенията са още малки, температурата е по- важна от светлината, така че за положителния краен резултат са необходим допълнителни екрани (полиетилени).

Оптимални условия

Средна денонощна tº

Дневна tº

нощнаº

20 º

22º

18º

Максимални – минимални tº

Средна денонощна tº

Дневна tº

нощнаº

18 - 24 º

16 - 26º

16 - 22º

Вентилация

Поради малката листна маса на разсада няма наличие на голяма транспирация (изпарение), което води и до по-ниската влажност вътре в оранжериите. Докато външната температура е с около 10º C по-ниска от вътрешната, ще има условия за нормален обмен на въздух. При повишаване на вътрешната температура необходимите стойности се достигат чрез отваряне на проветрителите.

Режим на торене и напояване

В началото на вегетацията е важно постигането на много добро вкореняване на посадъчния материал, за да се обезпечи оптималното приемане на вода и хранителни вещества. Заедно с това не трябва да се забравя, че богатите на кислород почви също допринасят за развитието на здрава коренова система. След около 4 дни разсадът се вкоренява и тогава напояването трябва да се сведе до минимум, за да се постигне известно засушаване на почвата. Това води до повишаване на ЕС, което от своя страна ограничава изтеглянето на растенията и създава благоприятен генеративен растеж до цъфтежа на първа китка. Прилагат се комбинирани торове, като основните хранителни елементи са фосфор и калий, докато азотът следва да се намали до минимум, за да не се предизвика интензивно вегетативно развитие на растението, фосфорът помага на младото растение да разбие по-бързо качествена коренова система, а калият го държи В по-добра кондиция. В началото е най- добре да се приложи основно торене с комбинирно NPK в съотношение

2-10-10.

Грижи за растението

За оптимизиране изравнеността на разсада, трябва да обърнем внимание на наличието на достатъчно пространство, за да се избегне конкуренцията между растенията, което от своя страна ще предотврати изтеглянето им. Растенията могат да се отглеждат преди разсаждане до период 10-12 дни преди цъфтежа на първата китка. Използването на по-голям разсад спомага да се избегне силния вегетативен растеж в началото и да се балансира генеративното му развитие. Въпреки, че младият разсад не се нуждае от голямо пространство, за да се избегне изтеглянето му, препоръчваме около 16-18 растения на м2 площ от разсадника. Продължителността на периода за производство на добър разсад зависи от нивата на температура, светлина и желания размер на разсада. За по-големи растения са нужни от минимум 36 до 56 дни през зимата (от засяване до разсаждане).

3. Стадий от засаждане в почвата до трето съцветие

Цел

Това е най-критичната фаза, която определя по-нататъшното разви­тие на растението. Най-важно е да се активира генеративен растеж и добро развитие на кореновата система. Няколко са мерките за избягване на буен вегетативен растеж при старта на растението. Това се постига с активиране на генеративния растеж, което води до добра скорост на оформяне на завръза и на общото развитие. Скоростта при старта е решаваща за създаване на правилен баланс, а също и да се избегне пренатоварване на първите китки, което ще позволи да контролирате завръза до първата беритба.

Микроклимат и отопление

Оптимални условия

Средна денонощна tº

Дневна tº

нощнаº

19 º

21 - 25º

17 - 18º

Максимални – минимални tº

Средна денонощна tº

Дневна tº

нощнаº

17 - 24 º

18 - 28º

15 - 19º

През този период се доразвива кореновата система. Когато плодовете започнат да нарастват (цъфтеж на з-та китка) те остават доминиращи за растението и от този момент нататък корените спират своето развитие и нарастване. Температурата на почвата е от огромно значение за оптималното развитие на корените. В началото тя трябва да е минимум 15 градуса. Тъй като в този момент светлината не о лимитиращ фактор, докато температурата е, се препоръчва използването на вътрешен термо екран, осигуряващ минимална вентилация и по- малки разлики в температурата.

Вентилация

От разсаждане до цъфтежа на 2-ра китка проветряването се извършва рядко, защото площта на листната повърхност не е достигнала пълния капацитет на изпаряване (транспирация) от растението. В този случай проветряването може да се запази същото, както при предишния стадий. Докато разликата между външната и вътрешна температура е 10 градуса, ще има достатъчно обмен на влага чрез въздушния поток. Температурата може без проблем да се покачва до 25-28 градуса чрез слънцегреенето през деня. Кратко проветряване е желателно, за да се намали влагата в оранжерията, но не допускайте студени течения при проветряването.

През периода на цъфтеж на 3-та китка, съотношението между листната маса на културата и площта трябва да е 3:1 (Зм² листна повърхност на 1м² засадена площ). Изпаряването от културата повишава влажността на средата и намаляването й е от решаваше значение за правилното развитие на растенията. Главно сутрин започваме с краткотрайни проветрявания за намаляване на влажността, което ще ограничи периодите с кондензация. В този момент, ако все още има термо екран е време постепенно да го премахнете. Добре е при възможност това да става при облачно време за по лесното приспособяване на растенията към намаляването на влажността и новите нива на изпаряване (транспирация).

Поливане и торене

Добре оформените корени на разсада са решаващи за бързото и качествено прихващане на растенията през първите 5 дни след разсаждането. Поливането веднага след разсаждане е много важно за осигуряване на по-добър контакт на корените с почвата. След това поливките се ограничават, с което се постига бързо повишаване на ЕС в почвата и се избягва прекомерното поемане на вода и торове от растенията в този ранен стадий на развитие.

Прилагането на торове по време на подготовката на почвата е много важен момент за развитието на култура, тъй като растенията не трябва да са много буйни. Затова е важно нивата на азот да са ниски. Обикновено през пролетта има достатъчно запаси от азот поради естественото разграждане на биомаса в почвата. По тази причина трябва да се внимава да не се допусне свръх вегетативен растеж. Необходимо е да се осигурят ниски нива на азот, високи на калий и нормални на фосфор като се спазва съотношението 0-2-10 N:P:K.

Осигуряването на вода за растенията се извършва основно чрез капково напояване. Когато се използва субстрат (коко торф, стърготини и др.) е необходимо да се контролират нивата на pH и ЕС. При отглеждане на домати в почва е достатъчен само контрол на ЕС, с който целим поддържането на достатъчно високи нива за оптимално генеративно развитие на растенията.

Грижи за растенията

Препоръчителната гъстота на отглеждане при хибриди с големина на плодовете 90-250 гр. е 2,5 растения на м2, което осигурява оптимално развитие на културата през пролетта (6-15 китки). По-голяма гъстота би довела до сгъстяване на листата, което ще попречи плодовете да достигнат достатъчна големина и съответно ще доведе до нисък добив от м2.

Гъби от родовете питиум и фитофтора обикновено нападат младите растения веднага след разсаждането. За предотвратяване развитието на гъбните болести трябва да избягваме контакта на почвата със стъблото след разсаждане. При наличие на зараза се препоръчва прилагането на подходящи фунгициди.

4. Стадий цъфтеж на 3"то и 4"то съцветие

През този период е съществено да забележим промените в естествения баланс на растението. Нарастващите плодове изтеглят много хранителни вещества от растението. Пренасочването на хранителните вещества към плодовете намалява драстично развитието и нарастването на растението. От този етап нататък плодовете поддържат генеративно състояние на растението и това е момента за промяна в отглеждането на културата. Необходимо е да се предприемат всички действия за стимулиране на вегетационния растеж.

Микроклимат и отопление

Оптимални условия

Средна денонощна tº

Дневна tº

нощнаº

18 - 20 º

19 - 22º

17 - 18º

Максимални – минимални tº

Средна денонощна tº

Дневна tº

нощнаº

16 - 24 º

18 - 30º

15 - 21º

Вентилация

На този етап от развитие на културата трябва да се уверим, че сме достигнали 3 м2 листна маса на 1 м2 засадена площ, което означава, че растенията са достигнали пълния си капацитет на изпарение. Целта сега е да се намали максимално влагата в оранжерията като се следват основните указания в това ръководство.

Поливане и торене

През този стадий развитието се влияе основно от напояването и торенето. Преминавайки от генеративен хабитус и минимално внасяне на вода и азот, сега е необходимо повишаване и на количеството водата и на торенето за подсилване растежа и вегетацията на растението. На този етап преминаваме към внасяне на много допълнителен азот, намалено количество калий и минимално количество фосфор. В периода до 2 седмици преди реколтиране стимулираме растежа чрез двойно увеличение на азота спрямо калия. Две седмици преди реколтиране трябва да изравним нивата на азот и калий. До момента на съкращаване върха на растението се прилага норма от около 3 кг тор на седмица на 100 м2. През този период растението се нуждае от повишено торене за осигуряване на висок добив и не трябва да се допуска намаляване нивата на торене и напояване. От този момент нататък за период около 2 седмици количеството подавана вода трябва да се увеличи, за да се осигури много добро запасяване на почвата с влага. След цъфтежа на 6-та китка напояването се извършва в зависимост от климатичните условия и нивата на изпарение.

Грижи за растенията

На този етап е важно навременното започване на обезлистване за осигуряване на ранно реколтиране и по-високо качеството на плодовете на първите китки, както е обяснено в ръководството по- нататък.

Премахването на страничните разклонения навреме е от значение за предотвратяване загубата на усвоени хранителни вещества.

5. Премахване Вържа на растението

Цел

След момента на премахване върха на растението се появява излишък от хранителни вещества, тъй като върхът и корените вече поемат по-малко от тях. В този стадий на растението са останали 3-4 китки, които трябва да наедреят и доузреят. От тук нататък целта е да не допускаме деформации и намаляване качеството на плодовете.

Оптимални условия

Средна денонощна tº

Дневна tº

нощнаº

18 - 20 º

19 - 22º

17 - 18º

Максимални – минимални tº

Средна денонощна tº

Дневна tº

нощнаº

16 - 24 º

18 - 30º

15 - 21º

Вентилация

През този период целта е да се достигне максимално охлаждане за оптимизиране температурите в оранжерията като се следват основните указания в това ръководство.

Поливане и торене

Тъй като количеството на плодове намалява е наложително да се следи тяхното качество с фокусиране върху предотвратяването на напуквания и напетнявания по плодовете. Тези физиолигични проблеми се появяват около 10 дни преди плода да достигне до очаквания размер. Контролът се осъществява чрез няколко стъпки за допълнително активизиране на генеративното развитие - покачване на ЕС нивата и намаляване на количествата вода с цел намаляване силата от корените.

Грижи за растенията

В края на развитието на културата е логично намаляването на грижите и труда, които се полагат за нея. При наличие на работна ръка е подходящо допълнителното обезлистяване за намаляване растежа на културата и избягване излишното усвояване на хранителни вещества, което ще осигури качествени плодове до края на вегетационния период.

6.Общи изисквания

Модел на отглеждане

Прореждането на съцветията (китки) извършва, за да осигури баланс и еднаквост на плодовете, като целта е максимум 750 - 1000 грама тегло на китка, за да бъ

Сподели

Сподели

Коментар
Виж още

Промоции

Арашан (Arashan)

Арашан (Arashan)

Семена за дини АРАШАН (Arashan...

80.65лв 76.62лв

-5%

Барака (Baraka)

Барака (Baraka)

БАРАКА (Baraka F1) Syngenta (1...

72.10лв 68.50лв

-5%

Белада (Belada)

Белада (Belada)

БЕЛАДА (Belada F1) Syngenta (2...

56.40лв 53.58лв

-5%

Бобкат (Bobcat)

Бобкат (Bobcat)

Безколови домати БОБКАТ (Bobca...

68.80лв 65.36лв

-5%

Бомбър (Bombar)

Бомбър (Bombar)

Бомбър (Bombar F1) Syngenta (1...

65.80лв 62.51лв

-5%

Бонус (Bonus)

Бонус (Bonus)

Бонус (Bonus F1) Syngenta (100...

1,178.00лв 1,119.10лв

Изчерпан

-5%

Боско (Bosko)

Боско (Bosko)

Боско (Bosko F1) Syngenta (250...

496.60лв 471.77лв

-5%

Бостана (Bostana)

Бостана (Bostana)

Семена за дини БОСТАНА (Bostan...

114.36лв 108.64лв

-5%

Вигорекс (Vigorex)

Вигорекс (Vigorex)

Вигорекс (Vigorex F1) Syngenta...

37.10лв 35.25лв

Изчерпан

-5%

Витали (Vitalley F1)

Витали (Vitalley F1)

Семена за подложки ВИТАЛИ (Vit...

83.50лв 79.33лв

-5%

Вителио (Vitellio)

Вителио (Vitellio)

Семена за доматти ВИТЕЛИО (Vit...

265.86лв 252.57лв

-5%

Гравитет (Gravitet)

Гравитет (Gravitet)

оранжерийни домати ГРАВИТЕТ (G...

107.10лв 101.75лв

-5%

Грумира(Grumira)

Грумира(Grumira)

оранжерийни домати Грумира (Gr...

121.75лв 115.66лв

-5%

Диня Мирза (Mirza)

Диня Мирза (Mirza)

Семена за диня МИРЗА (Mirza F1...

120.66лв 106.00лв

-12%

Долми (Dolmy)

Долми (Dolmy)

Семена за пипер тип Долма  ДОЛ...

94.40лв 89.68лв

-5%

Дордоне (Dordogne)

Дордоне (Dordogne)

Дордоне (Dordogne F1) Syngenta...

169.50лв 161.03лв

Изчерпан

-5%

Ел Форте (El Forte)

Ел Форте (El Forte)

Ел Форте (El Forte F1) Syngent...

42.60лв 40.47лв

-5%

Емфъсайз (Emphasis F1)

Емфъсайз (Emphasis F1)

Семена за подложка ЕМФЪСАЙЗ (E...

84.75лв 80.51лв

-5%

Есказу (Escazu)

Есказу (Escazu)

Семена за зеле ЕСКАЗУ (Escazu ...

33.25лв 31.59лв

-5%

Кабала (Kabala)

Кабала (Kabala)

Пипер тип камба КАБАЛА (Kabala...

31.05лв 29.50лв

-5%

Карла (Karla)

Карла (Karla)

Карла (Karla F1) Syngenta (100...

107.80лв 102.41лв

-5%

Кевин (Kevin)

Кевин (Kevin)

КЕВИН (Kevin F1) Syngenta (250...

50.35лв 47.83лв

-5%

Конвента (Konventa)

Конвента (Konventa)

Пипер КОНВЕНТА (Konventa F1) S...

55.76лв 52.97лв

-5%

Корделия (Cordelia)

Корделия (Cordelia)

Семена за тиквички КОРДЕЛИЯ ( ...

98.50лв 93.58лв

-5%

Корлану (Korlanu)

Корлану (Korlanu)

Карфиол КОРЛАНУ (Korlanu F1) S...

93.00лв 88.35лв

-5%

Корнелия (Kornelya) семена за пипер

Корнелия (Kornelya) семена за пипер

КОРНЕЛИЯ (Kornelya F1) Syngent...

71.80лв 68.21лв

-5%

Кортес (Kortes)

Кортес (Kortes)

Кортес (Kortes F1) Syngenta (2...

107.05лв 101.70лв

-5%

Македон (Makedon)

Македон (Makedon)

Семена за краставици МАКЕДОН (...

54.70лв 51.97лв

-5%

Мамирио (Mamirio)

Мамирио (Mamirio)

  МАМИРИО (Mamirio F1) Syng...

127.00лв 120.65лв

Изчерпан

-5%

Мамстон (Mamston)

Мамстон (Mamston)

Розови домати МАМСТОН (Mamston...

124.50лв 118.28лв

-5%

Маунтийн Спринг (Mountain Spring)

Маунтийн Спринг (Mountain Spring)

Семена за домати МАУНТИЙН СПРИ...

53.35лв 50.68лв

-5%

Мирсини (Mirsini)

Мирсини (Mirsini)

Семена за дини от ново поколен...

125.86лв 106.90лв

-15%

Монкайо (Moncayo)

Монкайо (Moncayo)

Семена за зелен фасул Монкайо ...

232.56лв 220.93лв

-5%

Октопус (Octopus)

Октопус (Octopus)

Корнишони ОКТОПУС F1 (Octopus ...

25.00лв 23.75лв

Изчерпан

-5%

Ото (Oto)

Ото (Oto)

Ото (Oto F1) Syngenta (1000 се...

95.10лв 90.35лв

-5%

Палермо(Palermo)

Палермо(Palermo)

Палермо (Palermo F1) Syngenta ...

23.25лв 21.00лв

-10%

Панекра (Paneкra)

Панекра (Paneкra)

Семена за домати ПАНЕКРА (Pane...

115.50лв 109.73лв

-5%

Пасамонте (Pasamonte)

Пасамонте (Pasamonte)

Пасамонте (Pasamonte F1) Synge...

24.20лв 22.99лв

-5%

Пирует (Piruet)

Пирует (Piruet)

Пирует (Piruet F1) Syngenta (5...

68.80лв 65.36лв

-5%

Пруктор (Pruktur)

Пруктор (Pruktur)

семена за зеле ПРУКТОР (Pruktu...

29.55лв 28.07лв

-5%